Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor alle stoffelijke zaken van de kerk, zoals het onderhoud van de gebouwen, personeelszaken, exploitatiekosten, etc.

Het secretariaat wordt gevoerd door mevrouw Roelie de Boer, Diepswal 10 A, 9351 TA  Leek, tel. 0594-515036

Het CvK kent de volgende commissies:
    Gebouwen en inventaris
    Boekhouding
    Vaste Vrijwillige Bijdrage
    Ledenadministratie
    Kerkradio
    Begraafplaatsen
    Cassetterecorderdienst
    Personeelszaken
    Oud papier