Taakgroep Diaconaat

De opdracht van de diaconie kan worden samengevat als:

  • Zorg dragen voor gerechtigheid en barmhartigheid en heelheid van de schepping
  • De gemeente inspireren en ondersteunen tot dienst aan elkaar en aan de wereld
  • Dienstbaar zijn in de kerkdienst.

 

De diaconie wil alert zijn op sociale misstanden en onrecht, waarbij niet alleen wordt gestreefd naar het verlenen van noodhulp, maar bovenal naar het bewerkstelligen van structurele verbeteringen, bijvoorbeeld door signalering bij overheid en andere instanties.


Dhr. T. Meulenbelt, Bolster 11, Tolbert, tel. 514156 voorzitter,  email
Mw. J. Postema-De Haas, Sunckemalaan 15, Tolbert, tel. 512768, secretariaat, email
Dhr. A.J. Wilting, Molenkanaal 7, Leek, tel. 580883 penningmeester, email

Bankrelatie Diaconie: Bankrekeningnr. NL85RABO0335173004 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Leek-Oldebert te Leek