De opdracht voor deze taakgroep is: “Als kerk in woord en daad samenwerken in een wereld dicht bij en ver weg,” met als inspiratie de tekst in 1 Petrus 4:10-11:
“Jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen dat jullie dat kunnen. Want Hij heeft aan jullie een bijzondere kracht gegeven, die je goed moet gebruiken. Als je spreekt, spreek dan woorden van God en als je mensen helpt, doe dat dan vanuit de kracht die God je geeft.”

Activiteiten:
Ondersteunen van bestaande activiteiten en opzetten van nieuwe activiteiten.
De bestaande activiteiten worden georganiseerd door de volgende werkgroepen/commissies: Rommelmarktcommissie, de ZWO, de Oost-Europacommissie, de Evangelisatiecommissie, de werkgroep World Servants, de werkgroep Tanzania, de Hulpkring, werkgroep De Zijlen, werkgroep De Kijkdoos, werkgroep Kerstwandeling, werkgroep Kerst Sing-in, werkgroep Open Doors, Gebedsgroep.
NB. De indeling van de commissies en werkgroepen is onder voorbehoud.

Een paar keer per jaar zal er overleg zijn tussen en met deze werkgroepen en commissies met als doelstelling: elkaar ontmoeten en kijken wat we gemeenschappelijk hebben en waarin we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Maar ook om te kijken welke commissies met de taakgroep mee willen zoeken naar nieuwe mogelijkheden die ontmoetingen met de wereld mogelijk maken. En dat hoeft niet de wereld ver weg te zijn, maar kan ook dichtbij zijn. We denken dan aan mensen die bij wijze van spreken bij ons in de straat wonen en alleenstaand, hulpbehoevend zijn of een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben. Wij willen ons als taakgroep o.a. verdiepen in de vernieuwing van het sociale domein in onze burgerlijke gemeente. Wat is er veranderd, wat kan dat betekenen, hoe kunnen we als kerk een loket zijn waar mensen met vragen en problemen terecht kunnen.

Leden:
Meindert Bouma Hoofdstraat 28, 9356 AW Tolbert, 515554, voorzitter
mboumasr@gmail.com
Margreet van Aken Hoofdstraat 24, 9356 AW Tolbert, 516332, secretaris
mgvanaken@home.nl