Taakgroep Pastoraat

Missie en Visie als grondslag. Deze basis betekent dat de Taakgroep ervan uitgaat dat God het eerst van mensen houdt. In antwoord daarop wil zij gerichte pastorale bijdragen  leveren. In deze bijdragen wil zij o.a. ook getuigen van Gods liefde:  in de PGLO en daarbuiten. De Taakgroep ziet de PGLO het liefst als een gastvrije geloofsgemeenschap waarin ontmoetingen met God, elkaar en de wereld dienend zullen zijn.

 

Pastoraat kent drie vormen:

  • Spontaan pastoraat - voor en door iedereen (gemeenteleden) - omzien naar elkaar
  • Crisispastoraat - bij overlijden en ernstige ziekte, heftige gebeurtenissen - meestal door een predikant
  • Georganiseerd pastoraat - door de Taakgroep Pastoraat (TGP)

 

Het georganiseerde pastoraat wordt naast de predikanten uitgevoerd door bezoekwerkers, contactpersonen en ouderlingen. We proberen vorm en inhoud te geven aan de ingeslagen weg: hierbij gaat het vooral om een ombuiging van een verzorgende naar een ontmoetende kerk.Bestuurlijke functies: 

Dhr. G. Elderman                     tel. 0594 - 548124     voorzitters (duo)   geuko.elderman@zoetis.com
en mw. Z. Groenveld                                                                           z.groenveld@gmail.com

Mw. W. van Duinen                  tel. 0594 - 511883     secretariaat           willeke@sterrenregen.nl 

 

februari 2016