Leren is een levenslang proces, waarin mensen zich verder ontwikkelen in kennis, houding, vaardigheden en gevoel. Het leidt tot veranderd handelen, tot groei in de ontmoeting met het geheim, met elkaar, jezelf en je omgeving.

De taakgroep Vorming en Toerusting ziet daarom als taak om actief te onderzoeken waar behoefte aan is onder gemeenteleden en activiteiten te introduceren die bij de gemeente lijken te passen. Ook is de taakgroep verantwoordelijk voor de inhoud van het zgn. gele boekje. Daarin staan allerlei activiteiten vermeld waaraan men kan deelnemen. Het gele boekje wordt aan het begin van elk seizoen verspreid met de kerkwijzer.

Leden:
Dhr. P. Holman             Goldbergsingel 118              517684               p.holman@hetnet.nl
Dhr. W.A.Riepma          Wolveschansdreef 27           517599                 w.riepma@home.nl
Mw. I. Wildeboer           De Grouw 5                        580930             gerbenirma@home.nl 
Mw. E. van der Heide     Enemastraat 14                  517278              lavdheide@vodafonethuis.nl

Leren

Een leven lang kun je leren, bijleren en afleren. Binnen onze gemeente wordt voor verschillende (doel)groepen de mogelijkheid geboden om samen te leren.

Catechese

    voor 12 - 16 jarigen m.b.v. Provider
    voor 17+ jarigen
  
Gespreksgroepen

    Gemeente Groei Groep (GGG)
    Youth Alpha
    Diverse gespreksgroepen
    Diverse activiteiten