Vacatures.

Op deze pagina willen wij de diverse colleges, taak- en werkgroepen en de diverse commissies de gelegenheid geven om aan te geven, aan welke daadkracht behoefte is.
Denkt u die taak lijkt me iets voor mij? Schroom niet en geef u op.
Twijfelt u of u daar de tijd en de talenten voor heeft? Informeer bij de desbetreffende groep of bij één van de scriba's voor meer gegevens en overweeg of het toch niet iets voor u is.
Denkt u hierbij aan de gelijkenis met de talenten. Iedereen kan naar zijn kunnen en mogelijkheden iets betekenen voor onze gemeente.

Waar we op het moment naar op zoek zijn :
1. ouderlingen
2. bezoekwerkers
3. contacpersonen
4. organisten

 
Wij weten dat niet iedereen in staat is één van de taken op zich te nemen. Maar wie dat wel kan vragen wij heel serieus in overweging te nemen u aan te melden. “Vele handen maken licht werk” en om het op een Bijbelse wijze te zeggen: De dienst aan Hem is de dienst aan de ander en zo ook de dienst aan jezelf.

Dus denk niet gelijk, dat is beslist niet voor mij, wij kunnen met elkaar meer dan we denken.

Je werkt voor God : een betere werkgever bestaat niet.
Je werkt door zijn Geest : een betrouwbaarder hulp bestaat niet.
Je werkt met Jezus : een beter voorbeeld bestaat niet.


Wilt u inlichtingen, mail dan naar iz.scribaat@pglo.nl of belt u 0594-514402 (Hanny Zwijgers, scriba).