Protestantse Gemeente Leek-Oldebert (PGLO)
 
In juni 2003 is de Gereformeerde Kerk te Leek gefedereerd met de Hervormde Gemeente Oldebert en daarna in mei 2007 gefuseerd tot de PGLO. De Protestantse Gemeente Leek-Oldebert heeft een rijke historie. Een deel van deze historie zal worden beschreven in deze sectie. De lezer zal zo een beeld krijgen van de huidige gemeente, haar ontstaan en de (kerk)gebouwen die gebruikt worden.
 
Onze Missie en Visie kunt u lezen op de pagina met dezelfde naam.
 
Op de pagina contact vindt u namen, adressen en telefoonnummers van de predikanten en andere contactinformatie van scriba’s, kerkgebouwen en kosters en de preekvoorziener.
 
Informatie over de geschiedenis van onze gemeente vindt u op de pagina "Geschiedenis", verder is op de pagina "Kerkenpad" voor elk van de kerkgebouwen een beschrijving opgenomen.
 
Het logo (ontwerp Jan Ernst Douma) is ontstaan in de samen-op-weg-tijd, waarbij onderstaande toelichting hoort:
De perspectief op de voorgrond symboliseert de openheid: De samen-op-weg-gedachte. Net zoals de hele vormgeving deze openheid onderstreept.
De twee kerkgebouwen - kenmerken van beide gemeenten - lopen haast ongemerkt in elkaar over: een samengaan, saamhorigheid en verbondenheid.
Door de gelijke hoogte van de torens en het gelijke aantal ramen (= blik op de samenleving) wordt tevens de gelijkwaardigheid in - en de verantwoording vóór - de samenleving tot uiting gebracht.
 
 
 
 
Het kan mogelijk zijn dat de galerij wellicht niet goed te bezichtigen is onder Internet Explorer 8.0. Klik dan op F5 om dit te verhelpen.
 
 
Bovenplaatselijke informatie 
 
De Protestantse Gemeente Leek-Oldebert is een onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland
Informatie over de Protestantse kerk in Nederland en de organisatie daarvan vindt u op hun website: www.protestantsekerk.nl
 
 
 
 
Verschillende gemeenten uit de omgeving van Leek werken samen in de
Classis Westerkwartier.
De classis slaat bruggen tussen de gemeenten en verbindt hen met elkaar tot een samenhangend geheel. De classicale vergadering is allereerst een ontmoetingsplek van de afgevaardigden vanuit deze gemeenten. Welke gemeenten maken deel uit van de classis westerkwartier? Wat gebeurt er in de classis? Zie: www.classiswesterkwartier.webklik.nl