Hier vindt u contact informatie over onze

predikanten,
scriba's,
kerkgebouwen en kosters
preekvoorziener

en informatie over het logo en de wijze waarop u teksten en ideeën kunt aanleveren voor deze site bij de webredactie en webmaster.

Predikanten
Ds. E.A. van Gulik, Swarte Ruiters 12, 9351 NN  Leek, tel. 0594-696624, ds[.]vangulik[@]pglo[.]nl
Ds. M. van 't Hof, Watersingel 5, 9351 XN Leek, tel. 0594-697475, ds[.]vanthof[@]pglo[.]nl

 

Kerkelijk werker
Mevr. E. de Rover, Vechtlaan 13, 9606 RJ  Kropswolde, tel. 06-41705025, ellyderover[@]pglo[.]nl

Scriba
Hanny Zwijgers, Hofstede 20, 9356 BP Tolbert tel. 0594-514402 iz[.]scribaat[@]pglo[.]nl
Tity de Haan, Spant 42, 9356 EB Tolberttel. 0594-517553, scribaat[@]pglo[.]nl

Postadres : postbus 54, 9350 AB Leek
Mailadres : scribaat[@]pglo[.]nl en iz[.]scribaat[@]pglo[.]nl

Preekvoorziener : dhr. H. Gjaltema, Heihorst 34, Tolbert  tel. 0594-516160 mail : gjaltema.h[@]ziggo[.]nl

Kerkgebouwen
De Hoeksteen Lindensteinlaan 1, Leek tel 0594-513033
Dhr. C. Heldoorn, Tolberterstraat 54 Leek tel 06-30474458 e-mail koster :  koster.hoeksteen[@]pglo[.]nl

De Dam, De Dam 44, Leek
Dhr. J. Diertens Lijnbaan 2, Leek tel 0594-851153 koster

Midwolde, Hoofdstraat 134, Midwolde 51 30 80
Mw. Nienhuis Hoofdstraat 125, Midwolde tel. 0594 - 51 30 80 contactpersoon
Tolbert, Hoofdstraat 48, Tolbert 51 90 29
Dhr. A.J. Stempher, Pastorije 44, tel. 0594-51 51 32 koster / contactpersoon


Webredactie
Mist u bepaalde informatie of wilt u correcties doorgeven, stuur dan een email naar webredactie[@]pglo[.]nl
Hebt u suggesties voor het uitbreiden of aanpassen van de website, stuur uw ideeën naar webmaster[@]pglo[.]nl