Bloemschikken


Het is de vierde zondag van advent met paars als de liturgische kleur.

De lezingen en thema van deze dienst zullen dezelfde  zijn als in de kinderdienst n.l. uit Samuel 7 : 4 – 16 en Lucas 1: 26 – 38 met als thema, “ Wat een geschenk “.
In Samuel wordt Nathan door de Heer gestuurd, met een boodschap voor David, het gaat over de vader en zoon verhouding maar ook met een belofte, dat er in zijn familie altijd iemand koning zou zijn.
In Lucas wordt de engel Gabriël door God gestuurd naar Maria. Maria zou trouwen  met Jozef. Jozef kwam uit de familie van David. Gabriël had de opdracht om Maria te vertellen, dat zij door God was uitverkozen om moeder te worden van een zoon. Hij zal Zoon van de allerhoogste God genoemd worden. Hij zal koning zijn net als zijn voorvader David.  Aan zijn macht komt geen einde.

In het bloemstuk staat de amaryllis symbool voor de engel Gabriël. Daaronder een gele ster die de kleur van het licht weergeeft.
Gabriël wordt door God gestuurd en komt uit het licht, hij is de boodschapper van het grote geschenk, waarvoor God , Maria heeft uitgekozen.
Maria  wordt uitgebeeld door een orchidee.

.wn-row-628b237480cbf { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

Zondag 13 december, 3e advent: Gaudete [verblijd u]

De woorden van Jesaja staan bol van de verwachting, dat het Licht door zal breken in de duisternis. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit proberen wij uit te drukken in de schikking van vanmorgen.
De amaryllisbol laat al een beetje leven zien.
De takken vormen het hemelgewelf erover heen.
Door de roze besjes zien we het licht al een beetje naderen. Wij zijn onderweg naar dat licht.

Ben je er klaar voor?

.wn-row-628b237481b78 { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

Vandaag is het de eerste adventszondag en de kleur is paars. Dit symboliseert soberheid en ingetogenheid. De lezing is uit Marcus 13:24-27. Het thema is: “Zie je al wat?” en het gaat, ook in de kinderdienst, over een deurwachter die bij de poort op de uitkijk staat.

De deurwachter roept een mooi beeld op van wat advent is. Hij kijkt in de verte maar heeft tegelijk geen idee van het moment en de precieze details. Advent heeft alles te maken met verwachting, maar ook met verrassing. Je kunt dagen en nachten op de uitkijk staan en toch nog verrast worden als het zover is. Marcus vertelt over verwachting: wie vol verwachting leeft, lijkt op die deurwachter.

We kijken uit naar de komst van Jezus, Gods zoon. Deze blijde gebeurtenis wordt verbeeld door de witte bloem die in de verte al een beetje te zien is.

De Heer verschijnt te middernacht, nu is nog alles stil
Maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil.

.wn-row-628b237482b5c { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

De kleur van vandaag is wit.

Hemelhoog  Heer, is Uw liefde, tot in de wolken reikt Uw trouw.

We klimmen in ons leven wat af, de ladder is een begrip.

In het Oude Testament lezen we al over de ladder, in de droom van Jacob. Er zijn gedichten over geschreven, liederen gemaakt, bijvoorbeeld ‘Stairway to heaven’.

In de schikking is de ladder van levend hout. Er loopt hedera omheen. Deze klimop staat voor trouw en onsterfelijkheid, de plant is altijd groen.

Bij de ladder staan twee letters de A van ‘Alpha’ en de O van ‘Omega’; de eerste en de laatste letter van het Griekse Alphabet. Het betekent dat God er altijd is, vóór het begin en tot na het einde, altijd!

De letters zijn omwonden met hulst. Met de groenblijvende blaadjes staat hulst hier voor onze toekomst met Jezus, de getande bladvorm herinnert aan de doornenkroon, de rode bessen aan het bloed van Christus.

Enkele mensen zullen een kaars aansteken en in het heldere licht van de vele kaarsjes kan een ieder van ons in gedachten zijn bij de mensen die we zo missen.

.wn-row-628b237483b05 { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

Vandaag  worden er 2 kinderen gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Fleur Sarah en Ines Adelinde, zij mogen erbij horen.

In Markus 10:16 liet Jezus het zelf zien: ‘Hij nam de kinderen in Zijn armen en zegende hen’.

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods hand

In de “handenschaal” staat een kan met water en liggen twee parels. Drie rozen voor Vader, Zoon en Heilige Geest. De bloemetjes van de venkel staan symbool voor de glimlach.

Leg je leven in Gods hand.
Bij Hem ben je in goede handen.

.wn-row-628b237484aa0 { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

De tekst van vandaag gaat over de ziel.
 
‘Stil mijn ziel, wees stil en wees niet bang’.

De stilte wordt uitgedrukt door het mos en de angst is uitgebeeld door de paarse bloemen. Donkere kleuren. Als je in angst leeft, zit je in een donkere periode.
Ik vertrouw op u en zal niet wankelen, ook al gaat ons leven niet altijd zoals wij willen. We kunnen op Hem vertrouwen en hebben houvast. Vertrouw op Hem en vecht tegen de pijlen van verleiding. Laat nooit los die Waarheid die jou altijd heeft omarmd.  Verbind je aan die Waarheid.
De rode bloemen liggen als een schild om de rest van de schikking. De takken zijn de stabiele factor, het houvast. Het gipskruid verbeeldt Hem, onze God.
Hij is er bij in je beproevingen en je zorgen. Het donker verdwijnt als het daglicht doorbreekt.

.wn-row-628b237485a8c { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

Thema: Men lijdt het meest aan het lijden dat men vreest.
In Markus 4:35-41 gaat Jezus met zijn leerlingen in een boot om het meer over te steken. Er komt een zware storm en de golven slaan over de boot. Terwijl Jezus onder in de boot ligt te slapen worden de discipelen doodsbang, ze hebben angst dat ze vergaan.

Deze angst hebben we in het bloemstuk proberen uit te drukken door takken van de braamstruik te gebruiken die, zoals u wellicht weet, erg stekelig zijn. Tussen de stekeltakken staan 12 bloemen, ze symboliseren de vrienden van Jezus. De zonnebloem wijst naar Jezus.

Zonder angst

Ik ben niet alleen
Zonder angst
In Uw aanwezigheid
U omringt mij
in mijn zwakte
bent U sterker
U bent voor mij
Naast mij
bij mij
altijd.

[Leo Heuvelman]

.wn-row-628b237486a61 { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

Het thema is Dicht bij God
In psalm 73 staat in vers 26:
Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd…
In Johannes 3:16 staat:
Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een iedere die in Hem geloofd, in Hem een eeuwig leven heeft…

Er is in de schikking gebruik gemaakt van Drentse zwerfkeien. Het lijkt wel wat op een hunebed. God is onze rots, hier verweven met dahlia’s. Deze bloemen staan voor “dankbaarheid” en voor “Ik zal er altijd voor je zijn”.
Het symbool van de lijsterbes is “nieuw leven”.
De kleur is warm oranje/rood, verwijzing naar de Heilige Geest.

Dicht bij God
Een zomerdag, de vogels fluiten
Een vlinder vliegt van bloem tot bloem.
Stil beleef ik deze rijkdom…
Dicht bij God!

.wn-row-628b237487b40 { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. In de schikking ziet u het brood en de druiven.
We lezen vandaag uit psalm 103. In vers 15 staat: ‘De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem op het veld…’

In het gras van de schikking zien we veel verschillende bloemen uit onze eigen omgeving. De bloemen doen denken aan de diverse mensen; kleurig, keurig, open, gesloten, netjes of ruig en ga zo maar door. De bloemen op het veld…

Het beeld van gras en bloemen geeft de sterfelijkheid en de vergankelijkheid van de mens weer. Het geeft aan hoe broos en teer het menselijk bestaan is. Het gras verdort, de bloem valt af. Zelfs de schoonheid verdwijnt, er is niets meer terug te vinden. Dat zou zo zijn als wij verlaten waren van God, maar de Heer is trouw tot in eeuwigheid…

Jezus Christus heeft voor Zijn dood aan ons het Heilig Avondmaal gegeven: Doe dit in Mijn naam.

Vele graankorrels vermalen tot één brood
Vele druiven samengeperst in één beker
Brood en wijn om te delen
Een nieuw verbond.

.wn-row-628b237488b3d { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}