Bloemschikken


Kerstavond: Johannes 1, Het licht overwint
We lezen we over de geboorte van een Kind. Juist dit Kind geeft aan ieder die in Hem gelooft, licht. Daarom is het thema: ‘het licht overwint’.

Kerst: Lucas 2, Het lichtpunt
We lezen over de geboorte van een Kind. Juist dit Kind geeft aan ieder die in Hem gelooft, licht. Daarom is het thema: ‘het lichtpunt’.

Sterre
strale van verre,
komt nader
komt dichter,
het wordt lichter!

Bij de ingang staat een grote  .wn-icon-1 { font-size:30px; } .wn-icon-1 { color:#dd9933; } , het teken dat er iets bijzonders is.

Op de liturgische tafel staat een witte vaas met bloemen.  Wit, kleur van iets Goddelijks, van puurheid en vrede. De witte Amaryllis is Jezus. De daaromheen staande takken van de katoenplant met witte bollen katoen, symboliseren de warme doeken waarin het Goddelijke kind is gewikkeld.

Het kind ligt in een stal, in de hal. Kom, zie en verwonder u over dit kind in deze stal van vilt, het Lichtpunt voor en in ons leven.


Op de vierde adventzondag staat de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth centraal.

Lucas beschrijft de ontmoeting tussen 2 vrouwen, Maria en Elisabeth, die beide te maken hebben met een bijzondere zwangerschap. Ze zoeken steun bij elkaar. De twee vrouwen begroeten elkaar met woorden van zegen;

God wil
bij mensen wonen
klein en kwetsbaar
Elisabeth voelt het
Maria ziet het.
Zij huiveren van ontroering
om het Leven
in hun schoot.
Zie,
het Licht
komt het huis
van de wereld binnen.

De gebogen vorm in deze schikking maakt de verbinding tussen de beide vrouwen zichtbaar.
De bloembollen symboliseren het nieuwe leven.


Deze zondag heet Gaudete of Verblijd u. Vandaag is de lezing uit Sefanja 3:14 – 20.
Het thema is “Vreugde”.

Op deze zondag breekt het licht van het komende feest door en veranderd de liturgische kleur paars in roze. In het bloemstuk zien we dit terug door de versterkte kleur van de anjers, die tevens staan voor liefde. Het wit van de lisianthus en de hulst symboliseren de vreugde. In de tekst staat dat de bevrijdende God in hun midden is. God wordt symbolisch weergegeven door een lelie en staat ook hier in het midden, samen met blijdschap en liefde geven zij de vreugde meer inhoud.
Een brandende kaars – licht van goddelijke aanwezigheid.


Lucas 3 : 1-6.
Thema. “ Een nieuw begin”. Met de roep van Johannes bij de Jordaan

We kijken hier naar een oude noest/ stronk die tot leven komt.
nieuw leven is in hem, als je de stronk afglijdt kom je via de waterval in de Jordaan.
Daar staan de sandalen van Johannes de Doper

Johannes vertelt hierover in Lucas 3, hij roept ons.
Mensen keer je om verlaat de Kronkel paden en zoek het rechte pad,
zoek het licht, recht door zee
Ons hart lijkt soms op een glibberig pad.
Vol valkuilen en jaloezie,
Wanneer we ons hart open zetten voor anderen vinden we het licht

We hebben vandaag de 2e stap gezet, 2 kaarsen branden
We zijn op weg naar het licht
Op weg naar… het Kind …een nieuw begin.


De lezingen van vandaag zijn uit Openbaringen.
Een bericht uit de Hemel.

In het bloemstuk herkent u wellicht de engel, een mooi gevormde tak met twee vleugels, de engel is wit met licht.

Voor de engel staat een gouden schaal met daarin bessen die het brandende wierrook verbeelden, er staan 7 vlammende Aronskelken  op, het getal 7 komt in deze lezing vier keer voor.

De engel aarzelde een korte stond ontroering sloot zijn gezegende mond
en in het licht stond hij verblind het Lam Gods was nog een kind
dat naar hem opkeek, zuiver en rein een Kind die Redder bleek te zijn.
(vrij naar gedicht van Renaat Joostens)


      

Midwolde;
Vandaag is het de laatst zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd.
De lezing is Marcus 13: 14-27. Het thema is: “Als het donker wordt”.
De liturgische kleuren zijn paars en wit.
Het donkere kleed symboliseert het verlies van het verdriet. Van de kleur paars gaat het over naar de kleur wit; de kleur van genade, hoop en zuiverheid.
Het kruis staat voor verbinding tussen hemel en aarde. De hedera en het mos staan voor de kleur van de hoop.
Eén roos, de licht getinte roze, staat voor onze eerder overleden geliefden. De witte rozen symboliseren de in het afgelopen jaar overleden dierbaren, die door het donker van de dood verder gaan naar het Licht.

De Hoeksteen;
Thuiskomst als de avond valt en in de cirkel van de tijd de thuiskomst wacht is dat stilaan de doorgang naar de toekomst een nieuw begin van leven dient zich aan in openheid verwachting
Rieke Mes, Uit: In de cirkel van de tijd