‘Wil je meer betrokken zijn bij de P.G.L.O.?’

Beste lezer van dit bericht,
 
Wil je meer betrokken zijn bij de P.G.L.O.?
Wil je op een ontspannen manier mensen leren kennen?
Kijk dan of er iets voor je bij zit!

Naast de professionele krachten, zoals onze predikanten, kerkelijk werker(s) en kosters, zijn binnen onze kerk veel gemeenteleden op vrijwillige basis actief, door op verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan het werk in de gemeente, door bijvoorbeeld:

 • te helpen bij het koffieschenken na de eredienst,
 • mensen die moeilijk ter been zijn, op te halen voor de kerkdienst op zondag,
 • te helpen bij een actie voor de Voedselbank,
 • mee te denken/-helpen met het Inloophuis ‘De Hoeksteen’ en ‘Nienoordkapel’,
 • kinderoppas te zijn tijdens de eredienst,
 • je in te zetten voor de jaarlijkse Rommelmarkt,
 • muzikale begeleiding bij de eredienst,
 • aansluiten bij de symbolische bloemschikgroep (voor bijzondere diensten een symbolisch bloemstuk maken),
 • je in te zetten voor de beamer-, geluid- en videocommissie (alle aspecten die verband houden met de beamerpresentatie, het geluid en het uitzenden van videobeelden in ‘De Hoeksteen’),
 • lector (het verzorgen van de schriftlezingen in de eredienst),
 • koken (Samen Aan Tafel – onder het genot van een maaltijd mensen met elkaar in contact brengen),
 • mee te denken en -doen met de Kerstwandeling,
 • je aan te melden als leider van de Kinderdienst en Rock’s/Rock Action,
 • aan te sluiten bij de Rathenow-commissie (uitwisseling ‘Evangelische Kirchengemeinde Sankt Marien-Andreas te Rathenow en leden P.G.L.O.).
 • je in te zetten voor de (bezorg)secties, als bezorger en/of bezoekwerk (sectiecoördinator, bezoekwerker of contactpersoon),
 • als lid van één van de commissies en/of taakgroepen (Pastoraat, Beheer, Diaconaat, Eredienst, Jeugd, Vorming en Toerusting of Kerk en Samenleving),
 • door de gemeente te leiden en te dienen in de kerkenraad, als ouderling, jeugdouderling, kerkrentmeester of diaken,
 • andere of nieuwe activiteiten.

 
Er zijn verschillende manieren om een steentje bij te dragen.
Wil je eenmalig of regelmatig wat van je tijd geven?
Geef het aan, wij proberen samen met u/jou een passende functie te vinden.

Neem contact op met de scriba en vraag naar de mogelijkheden:
e-mail: scribaat@pglo.nl of tel.: 0594-517553.