Vanwege het Corona-virus zijn we genoodzaakt maatregelen te nemen:

Tot 1 juni 2020 kunnen we elkaar niet ontmoeten in één van onze kerkgebouwen. Er worden geen reguliere kerkdiensten gehouden.

Wel zullen er kerkdiensten uitgezonden worden. Deze kunt u volgen via kerkomroep.nl en deze website. Op zondagmorgen beginnen de diensten om 10.00 uur.
Omdat er massaal gebruik gemaakt wordt van kerkteevee kan het lastig zijn de diensten live te volgen. Op een iets later tijdstip is dit geen probleem.

Tot 1 juni 2020 hopen we als P.G.L.O. de online kerkdiensten als volgt in te vullen:

29-mrt Ds. Ernst van Gulik
5 april Palmzondag Ds. Ernst van Gulik
9 april Witte Donderdag Mevr. Hennie Stuut-Vogelzang, pastoraal werker
10-apr Goede Vrijdag Ds. Ernst van Gulik
11-apr Stille Zaterdag Mevr. Hennie Stuut-Vogelzang, pastoraal werker
12-apr Pasen Ds. Ernst van Gulik
19 april Ds. Ernst van Gulik
26 april Ds. Ernst van Gulik
3 mei Mevr. Hennie Stuut-Vogelzang, pastoraal werker
10 mei Ds. Ernst van Gulik
17 mei Mevr. Hennie Stuut-Vogelzang, pastoraal werker
21-mei Hemelvaart Ds. Ernst van Gulik
24-mei Ds. Ernst van Gulik
31-mei Pinksteren Ds. Ernst van Gulik

Door het bekijken en beluisteren van deze online kerkdiensten hopen we dat u verbondenheid met elkaar ervaart.

In ‘De Hoeksteen, de ‘Nienoordkapel’, de kerk te Tolbert en te Midwolde zullen tot nadere aankondiging geen vergaderingen en andere activiteiten worden gehouden.

Een uitzondering op bovenstaande is een dankdienst voor het leven van één van onze gemeenteleden. Deze kan wel in één van onze kerken worden gehouden, zij het in besloten kring.

Als P.G.L.O. willen we ons houden aan de maatregelen van de overheid.

Orde van dienst ONLINE KERKDIENST zondag 29 maart de Hoeksteen

Datum

05 apr 2020

Tijd

10:00
Categorie