Liturgisch Bloemschikken

Symbolisch bloemwerk

Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, lied of thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen.

DE WEG
“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader
komen dan door mij”. Deze opmerking van Jezus hebben we als
uitgangspunt gekozen voor de schikking.
De riddersporen op de weg symboliseren de waarheid, de juiste weg.
De hulst en het groen langs de weg staan voor het leven. De kleine,
kleurige bloemen op de weg symboliseren de mensen. Mensen van
alle leeftijden, oud en jong samen op weg. Mensen die het soms zo
moeilijk kunnen hebben. Maar aan het begin en het eind van de weg
staat Jezus, uitgebeeld door de witte rozen.
“Jezus blijft bij ons, draagt ons als het moeilijk wordt, als we
eenzaam zijn, het niet meer zien zitten. De wegwijzer naar
waarachtig leven, een baken ook in deze tijd”.


 


’t Is feest, ’t is feest, ’t is Pinksterfeest!

Met de kinderen heeft Dominee Sita Hofstra de kaarsen al aangestoken op de Pinkster-verjaars-taart.
2000 jaar na de eerste samenkomsten van christenen staan wij hier, in De Hoeksteen in Leek en vieren deze verjaardag met een bloementaart.

De diverse bloemen beelden al de verschillende mensen in onze gemeente uit, kijk naar deze bloemen in warme kleuren, vlammend rood, warm geel en zonnig oranje.

Lied: 702
Geschenk uit de hemel, wolken van vuur:
Fakkel doorgegeven, woord om mee te leven,
Wijzer op de lange duur.

Geschenk uit de hemel, tongen van vuur:
Talen om te spreken van Gods levensteken.
Woord dat klopt en vindt gehoor.

Geschenk uit de hemel, mensen van vuur,
Door de Geest bewogen, met Gods rijk voor ogen.
Kom vervul ons, Geest, dit uur.


In vrijheid

In vrijheid lees ik dit gedicht, mijn huis warm, water uit de kraan
koelkast gevuld, kelder met voorraad, toilet, douche, bed

Buiten straten geplaveid, auto’s, geen tanks, vogels, geen kogels
kinderen, geen soldaten

Bij een huis, een steen, met messing plaatje
naam, geboortedatum, datum van deportatie
plaats en datum van overlijden

Stolperstein: struikelsteen, struikelen met hoofd en hart
ik buig om de tekst te kunnen lezen, ik buig…..in vrijheid

Kijk, daar gaat de vrede. Iedereen springt op. Waar? Daar!

Wat moeten we doen? Jij mag het zeggen, fluisteren we
Nee, jij,  jij! …..  Ja WIJ

Ruimte geven. Lief hebben. Vrede brengen… Grenzen verleggen.

Ruimte in je denken. Ruimte in je zijn, licht in overvloed
Jij die ik zal zijn. Ruimte scheppen. Zin geven
Liefde kennen… Deuren openen

Open zijn. Ruim denken. Dat wij adem voelen. Dat wij open staan

Dat is VRIJHEID.


Zondag, 31 maart 2024
Vandaag is het Pasen, we vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood.
De liturgische kleur is wit, deze wordt gebruikt bij alle grote feesten.
De lezing is uit Johannes 20: 1
De steen is weggerold, het graf is leeg. “Een nieuw begin” het leven gaat stromen.
De witte bloemen staan voor geloof, het groen voor levenskracht.
Petrus wordt vaak afgebeeld met een sleutel, vandaar de primula, dit staat voor sleutelbloem.
“Mens onder ons.
Met de dood in je ogen leer je wat het is: leven bevrijden van de macht van het kwaad, als God met ons.
Leven breekt door de dood met witte bloemen van geloof en groene levenskracht”.


 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag is de 6e zondag van de 40-dagentijd, de liturgische kleur is paars.
Petrus heeft tegen Jezus gezegd: ik blijf bij jou, al moet ik voor je sterven, ik verloochen je niet.
Petrus brak 3 keer zijn woord en verloochende Jezus.
In de schikking zien we 3 gebroken rozen.
De kronkelwilg beeldt Jezus uit, die zich op dat moment naar Petrus toekeert.
Onderaan de schikking zien we rozenblaadjes, als de bittere tranen die Petrus huilde toen tot hem doordrong dat hij Jezus volledig had laten vallen.
Verraderlijke stilte
Zomaar is het gezegd:
Ik niet, nee, ik niet
Toch in angst, in benauwdheid kan het anders gaan dan gedacht
Bittere tranen
Stilte daalt neer.


Vandaag is het de 5e zondag van de Veertig dagen-tijd, ook wel zondag Judica genoemd. De liturgische kleur is paars.
Vandaag gaat ds. Stap voor in de dienst. Hij heeft gekozen voor de lezingen uit Joh. 12: 20-33 en Cor.1: 18-25.
Filippus en Andreas gingen naar Jezus met een vraag van niet-Joden of zij Jezus mochten ontmoeten.
Jezus vertelde hun het verhaal van de graankorrel. Doordat de graankorrel sterft brengt hij veel vrucht voort.
Wanneer je bereid bent je leven op te geven, dan zul je eeuwig leven krijgen. Ook Jezus is op aarde gekomen om te sterven. Jezus bereidde de mensen voor op de dingen die gingen gebeuren.
In 1 Cor.1: 18 – 25 vertelt Paulus aan de mensen wat het verschil is tussen de menselijke wijsheid en de wijsheid van God.
De witte lelie staat voor reinheid en symboliseert Jezus. De apostelen, Andreas, Filippus en Paulus worden uitgebeeld door De Violieren. De Violier staat symbool voor liefde.


Zondag Laetare
Vandaag is het een klein beetje Pasen.
Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze.
We worden opgeroepen om ons te verheugen, vandaar zondag Laetare”.
Laetare betekent : ”Wees blij!”
We verheugen ons op de doop van 3 kinderen uit onze gemeente.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk.
Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Zo profeteert Jeremia.
In het bloemstuk staan de takken van de brem als armen omhoog, vragend naar een hoopvolle toekomst. De roze tulpen staan voor gebed.
We wensen een hoopvolle toekomst voor onze dopelingen en voor ons allemaalHet is vandaag de derde zondag in de veertigdagentijd, zondag Oculi, het Latijnse woord voor ogen.
We lezen Matt. 26: 30-35 waarin Jezus na de maaltijd met zijn discipelen op weg gaat naar de Olijfberg.
De liturgische kleur is paars, de kleur van bezinning.
De bol symboliseert de berg. De primula’s, in het Nederlands sleutelbloem, staan voor Petrus en het oog van de bloem past bij deze zondag.

De haan, matses en de wijn hoeven geen uitleg.


 

 

 

 

 

 

 

Vandaag is het de 1e zondag van de 40-dagentijd. Wij volgen met de
schikkingen het project van de kinderdienst. Het thema is: Met vallen en
opstaan, met Petrus op weg naar Pasen. De lezing is uit Mattheus 16: 13-23.
Petrus heeft het moeilijk met het komende lijden en sterven van Jezus. Maar
Jezus geeft Petrus ook hoop voor de toekomst. Petrus zal de rots worden
waarop de kerk wordt gebouwd. De paarse primula, de sleutelbloem, staat
voor de sleutels die Petrus krijgt en paars staat voor hoop. De bol is het
symbool voor het leven op aarde en de stenen symboliseren de rots.
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden.
God zal je in zijn handen houden.


Het is vandaag de 4e advent.
We volgen het programma van de  kinderkerk.
Het thema is: ‘Het begint’.
We lezen Lucas 1:26-38

In de schikking staat de amaryllis symbool voor de engel Gabriel.
Gabriel is de boodschapper van het grote geschenk waarvoor God Maria heeft uitgekozen.
Maria wordt uitgebeeld door een witte roos.
De bolle vaas is als een zwangere buik.
Onze verwachting wordt iets meer zichtbaar.
Het begint.