Zondag 16 juni 2024

DE WEG
“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader
komen dan door mij”. Deze opmerking van Jezus hebben we als
uitgangspunt gekozen voor de schikking.
De riddersporen op de weg symboliseren de waarheid, de juiste weg.
De hulst en het groen langs de weg staan voor het leven. De kleine,
kleurige bloemen op de weg symboliseren de mensen. Mensen van
alle leeftijden, oud en jong samen op weg. Mensen die het soms zo
moeilijk kunnen hebben. Maar aan het begin en het eind van de weg
staat Jezus, uitgebeeld door de witte rozen.
“Jezus blijft bij ons, draagt ons als het moeilijk wordt, als we
eenzaam zijn, het niet meer zien zitten. De wegwijzer naar
waarachtig leven, een baken ook in deze tijd”.