Rekeningnummers P.G.L.O.

 

 

Dit zijn de verschillende rekeningnummers van de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert:

Kerkelijke bijdrage (V.V.B.):

Rekeningnummer: NL35 RABO 0373 7265 54;
ten name van:
CvK Prot. Gemeente Leek-Oldebert, o.v.v. V.V.B. en uw lidnummer.

Collectegeld:

1. Kerk:
Rekeningnummer: NL79 RABO 0373 7265 38,
ten name van: Protestantse Gemeente Leek-Oldebert, o.v.v. COLLECTEGELD.

2. Diaconie:
Rekeningnummer: NL 85 RABO 0335 1730 04,
ten name van: Diaconie PGLO, o.v.v. COLLECTE of COLLECTEDOEL.

3. Financiële bijdrage Oekraïners:
Rekeningnummer: NL21 RABO 0189 4993 62
Ten name van: Protestantse Gemeente Leek-Oldebert, o.v.v. Oekraïners Westwing.

Rommelmarktcommissie Leek:
Rekeningnummer: NL15 RABO 0184 164 664.

Collectebonnen:
Rekeningnummer: NL57 RABO 0373 7265 46,
ten name van:
CvK Prot. Gem. Leek-Oldebert,
met vermelding van:
het aantal vellen per soort collectebonnen en het totaal bedrag van uw bestelling.

Soorten collectebonnen:
… vel á € 8,00 (20 bonnen á € 0,40, kleur geel)
… vel á € 15,00 (20 bonnen á € 0,75, kleur oranje)
… vel á € 20,00 (20 bonnen á € 1,00, kleur groen)
… vel á € 24,00 (20 bonnen á € 1,20, kleur blauw)

Juni 2022.