Stichting Schuldhulpmaatje Westerkwartier

 

 

 

 

Stichting Schuldhulpmaatje Westerkwartier (SHMW) www.schuldhulpmaatje.nl/westerkwartier heeft vanaf 1 juli 2023 een eigen bestuur.
Stichting Platform Kerken Westerkwartier (PKW) info@pkwhelpt.nl en SHMW waren voorheen ondergebracht in één gezamenlijk bestuur van het PKW.
Waarom deze stap? En wat zijn de doelstellingen van beiden? En wat doen ze dan?

Platform Kerken Westerkwartier PKW
 
PKW en voorganger PK Zuidhorn is gestart in 2015 onder leiding van Klaas Wildeboer. Klaas is per 1 juli gestopt als voorzitter. PKW gaat nu zelfstandig verder en SHMW heeft een apart stichtingsbestuur gekregen.
Een eigen bestuur voor SHMW zorgt voor meer slagvaardigheid in de samenwerking met De Schans en Humanitas en betere mogelijkheden om te kunnen reageren op huidige ontwikkelingen op het gebied van de Schuldhulpverlening in het Westerkwartier.
De verbinding blijft bestaan.  De gezamenlijke kerken in het Westerkwartier vormen de grondslag en zijn de voedingsbodem voor beide. Veel hulpvragers worden graag bijgestaan door iemand met een kerkelijke achtergrond en kerken zijn ook de belangrijkste financiële ondersteuner van PKW en SHMW. Allebei buigen zij zich over de problematiek van armoede.
 
Platform Kerken Westerkwartier is een samenwerking en ontmoetingsplek voor de 25 deelnemende kerken. Er wordt regelmatig informatie gedeeld op het gebied van diaconie en pastoraat. Er is een jaarlijkse bijeenkomst samen met SHM-W. Deze is dit jaar op 11 november 2023 in De Rank te Zuidhorn. Er is een website en er zijn nieuwsbrieven. PKW maakt deel uit van de Samenwerkende Hulporganisaties Westerkwartier en is lid van het gemeentelijke kernteam van het Armoedepact. Voorbeelden van dit pact zijn Energiearmoede en de Pakjesboot, waarbij gezinnen onder de armoedegrens een zak met Sinterklaascadeautjes ontvangen.

Het PKW bestuur bestaat uit:
Voorzitter Hans Koenders, Marum
Secretaris Hilda van Schalkwijk, Zuidhorn
Penningmeester André de Jong, Leek
Markus Klomp, Marum
Johan Hoornenborg, Opende
Jan Jellema, Marum

U kunt met ons in contact komen door te mailen naar info@pkwhelpt.nl  …..

Schuldhulpmaatje Westerkwartier (SHMW)
 
SHMW is gelieerd aan het PKW en aan de landelijke organisatie Schuldhulpmaatje Nederland. Deze organisatie heeft onlangs haar 12,5 jarig bestaan gevierd. SHM Nederland is op veel locaties/gemeenten vertegenwoordigd (± 123) en streeft een landelijke dekking na.
Voor de gemeente Westerkwartier zijn we als vrijwilligersorganisatie een vertegenwoordiger uit de samenleving. Buiten professionele organisaties is dat een belangrijke ondersteuning bij schuldenproblematiek.

SchuldHulpMaatje is er voor:

  • mensen die niet weten hoe ze rond moeten komen;
  • mensen die in de financiële problemen dreigen te komen;
  • mensen die schulden hebben.
  • Wij nemen mensen niet de verantwoordelijkheid uit handen en we geven ook geen geld.

Ons doel is: mensen helpen om financieel beter in balans te komen, zodat iemand het zelf kan.
Dit is hoe Schuldhulpmaatje helpt:

  • We nemen de tijd om te luisteren naar het verhaal;
  • We zetten samen met de hulpvrager inkomsten, uitgaven, schulden en betalingsachterstanden op een rij;
  • We zoeken samen naar oplossingen. We leren mensen hoe ze uitgaven kunnen plannen en hun administratie kunnen bijhouden. Als er professionele schuldhulpverlening nodig is dan blijft het Maatje ondersteunen.

De kracht van SchuldHulpMaatje Westerkwartier zit in SAMEN lukt ‘t….
* Het Maatje zijn. Dat is laagdrempelig. Iemand die vlak bij je staat loopt met je mee. Het doel is dat mensen weer zelf de regie over hun leven krijgen.
* Het langdurig begeleiden van mensen. Dat is een tweede kracht van SHM. De vrijwilligers zien de mensen achter de cijfers, de schaamte achter de schulden. Vanuit het idee SAMEN lukt ‘t…. ben je samen sterk en voorkom je dat mensen weer terugvallen in oud gedrag.
En wat blijkt?  Het lukt ook echt SAMEN!
 
Coördinator is Henk Martini tel 06-13392127. www.schuldhulpmaatje.nl/westerkwartier

U kunt ook contact opnemen door te mailen naar info@westerkwartier.schuldhulpmaatje.nl  …….

Het nieuwe bestuur bestaat uit:
Voorzitter Gerdie Klaassen, Zuidhorn
Secretaris Michiel van den Berg, Zuidhorn
Penningmeester Theo Zuidema, Lutjegast
Lid namens PKW André de Jong, Leek
Henk Wijnands, Zuidhorn

Schuldhulpmaatje zal in een vervolgartikel aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten zien hoe mensen, door omstandigheden, plotseling in financiële nood kunnen raken en hoe SHMW steun kan verlenen om hen er weer bovenop te brengen.

Dit artikel vormt vooral ook een uitnodiging om met ons in contact te komen