Bloemschikken


 

 

 

 

 

 

 

Vandaag is het de 1e zondag van de 40-dagentijd. Wij volgen met de
schikkingen het project van de kinderdienst. Het thema is: Met vallen en
opstaan, met Petrus op weg naar Pasen. De lezing is uit Mattheus 16: 13-23.
Petrus heeft het moeilijk met het komende lijden en sterven van Jezus. Maar
Jezus geeft Petrus ook hoop voor de toekomst. Petrus zal de rots worden
waarop de kerk wordt gebouwd. De paarse primula, de sleutelbloem, staat
voor de sleutels die Petrus krijgt en paars staat voor hoop. De bol is het
symbool voor het leven op aarde en de stenen symboliseren de rots.
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden.
God zal je in zijn handen houden.


Het is vandaag de 4e advent.
We volgen het programma van de  kinderkerk.
Het thema is: ‘Het begint’.
We lezen Lucas 1:26-38

In de schikking staat de amaryllis symbool voor de engel Gabriel.
Gabriel is de boodschapper van het grote geschenk waarvoor God Maria heeft uitgekozen.
Maria wordt uitgebeeld door een witte roos.
De bolle vaas is als een zwangere buik.
Onze verwachting wordt iets meer zichtbaar.
Het begint.


Tekst: Het is vandaag 3e advent.
We lezen Jesaja 65: 17 – 25
Thema is :Tijd om te juichen.

De 3 hyacinten staan voor de 3e Adventzondag.

We kijken door het raam naar de toekomst. De bloemen die gebruikt zijn  symboliseren de juichende mensen in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde, waar alleen maar blijdschap zal zijn.


Het symbolisch bloemschikken volgt samen met de kinderkerk ‘Kind op zondag’.
Met als thema: ‘Weet jij hoe laat het is’, ging het de vorige week over ‘de deurwachter’ in Marcus 13.

Vandaag is de basiskleur paars en we lezen in Johannes 1: 19-28 ‘De getuigenis van Johannes’.

Johannes de Doper is bij de Jordaan, en hij spreekt zijn getuigenis uit over de komst van de Messias.

Uitleg schikking:
De kleur van het jute kleed en het bruine riet verbeelden Johannes.
Johannes staande aan de Jordaan, zie de golven van het glas.
De rietsigaar is de vingerwijzing naar ons.
Deze wil zeggen: ‘Kijk naar Hem uit’.


Vandaag, 1e advent, volgen we het project van de kinderkerk, met thema: ‘Weet je hoe laat het is’.
Vandaag lezen we Marcus 13 : 24-37, over de deurwachter.

Pas op, wees waakzaam, want wij weten niet wanneer die dag of het moment zal aanbreken dat wij de mensenzoon zien komen op de wolken.

De deurwachter kreeg de opdracht om de wacht te houden. Dit hebben wij uitgebeeld door de amaryllis.

Zo waakzaam als die deurwachter, zo kunnen wij ook wachten op de komst van de Heer.


De wolk van Hemelvaart

‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan’. Hand. 1:11

De stokken in het bloemstuk verbeelden de vrienden van Jezus.


Vandaag is het de 6e zondag in de 40dagen tijd. De liturgische kleur is paars. We gaan de laatste week voor Pasen in.  Vandaag is Palmpasen, de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Het thema van vandaag is: Waar hoop je op.

De symbolische schikking is gemaakt naar het Bijbelgedeelte uit Mattheüs 21: 1-11.
Toen Jezus Jeruzalem binnen ging raakte de hele straat in rep en roer. De weg naar de poort aan het eind van de straat, is gemaakt van appelboomtakken, met de verwijzing naar de dood die Jezus te wachten staat achter de poort, de komende week. Met de wit/groene roos beelden we Jezus uit, zuiverheid.

Massa’s mensen in Jeruzalem; Vol verbazing zien zij deze man, rustig op zijn ezel rijden. Zegen voor wie komt in de naam van de Heer.

Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit en anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op de weg. Deze weg hebben we gemaakt van mos en palmtakken en de kleurige tulpenbloembladeren verbeelden de vele mantels die op de weg zijn uitgespreid.
Het groen in de schikking is de kleur van de hoop. Waar hoop jij op?


Vandaag is het de 5e zondag in de veertig dagen tijd.
De liturgische kleur is paars.
De lezingen zijn uit Ezechiël 37:1-14 en Johannes 11: 1-4 (5-16) 17-44.
In dit Bijbelgedeelte denken de mensen dat Jezus komt om te troosten. Tot hun verbazing begint Jezus te praten over het leven. Hij komt niet om te troosten.
Hij schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven wekken. Zo wil God zijn macht zichtbaar maken aan de mensen. Jezus, Gods zoon, kan zo spreken omdat hij zelf Opstanding is. Hij zegt wie in mij geloofd zal leven ook als hij sterft. Lazarus wordt door Jezus opgewekt.
 
De liggende narcissen verbeelden Lazarus en andere doden. Denk aan het opstandingsverhaal in Ezechiël. De narcissen zijn afgesneden van hun voedingsbron. Hier liggen ze op het dorre hout als waren ze dood.
De witte lelie staat voor Jezus.
De narcissen hebben maar weinig water nodig om tot volle bloei te komen.
Het lijkt of de trompetten van de narcissen als trompetgeschal kenbaar maken dat de dood niet het laatste woord heeft, maar het leven.
We zijn op weg naar Pasen en ……… narcissen heten hier niet voor niets Poaskebloemen.