Zondag 18 februari 2024, 1e zondag 40-dagen-tijd

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag is het de 1e zondag van de 40-dagentijd. Wij volgen met de
schikkingen het project van de kinderdienst. Het thema is: Met vallen en
opstaan, met Petrus op weg naar Pasen. De lezing is uit Mattheus 16: 13-23.
Petrus heeft het moeilijk met het komende lijden en sterven van Jezus. Maar
Jezus geeft Petrus ook hoop voor de toekomst. Petrus zal de rots worden
waarop de kerk wordt gebouwd. De paarse primula, de sleutelbloem, staat
voor de sleutels die Petrus krijgt en paars staat voor hoop. De bol is het
symbool voor het leven op aarde en de stenen symboliseren de rots.
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden.
God zal je in zijn handen houden.