Zondag 3 maart 2024, 3e zondag 40-dagentijd


Het is vandaag de derde zondag in de veertigdagentijd, zondag Oculi, het Latijnse woord voor ogen.
We lezen Matt. 26: 30-35 waarin Jezus na de maaltijd met zijn discipelen op weg gaat naar de Olijfberg.
De liturgische kleur is paars, de kleur van bezinning.
De bol symboliseert de berg. De primula’s, in het Nederlands sleutelbloem, staan voor Petrus en het oog van de bloem past bij deze zondag.

De haan, matses en de wijn hoeven geen uitleg.