Liturgisch Bloemschikken

Symbolisch bloemwerk

Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, lied of thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen.

 

 

 

 

 

 

Lezing: Johannes 12:20-33

Thema van deze zondag is ‘Onder de grond’.

In de schikking zien we enkele graankorrels onder de grond, de zwarte vruchtbare aarde. En ernaast  vele, vele graankorrels die aan het einde van de zomer geoogst zullen worden.

Onder de grond van de verstilde, zwarte akker wacht de graankorrel.
Bedekt door een laag donkere aarde breekt de graankorrel en sterft.

Nieuw leven, teer en groen, worstelt zich naar boven, zoekend naar het Licht.
Gezegend door Gods warme zon, zal de graankorrel heel veel nieuwe korrels voortbrengen.

.wn-row-6649032ba3b21 { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

De liturgische kleur is paars, met een beetje roze, als teken van het komende licht van Pasen.
Wij volgen het project en vandaag is het Joh. 6 : 4 – 15.
Duizenden mensen hebben genoeg aan 5 broden en 2 vissen.
Jezus laat zien dat het in het leven goed is om je hand op te durven houden. Je mag vertrouwen dat God je voldoende geeft, vaak meer dan je nodig hebt.

God, in het groene gras
zitten de mensen vertrouwend,
op de stem van Hem die deelt.
Die stem is het
die ons aanzet tot delen.

De vele mensen zijn uitgebeeld in de veelkleurige tulpen. De witte bloem is onze Heer.
Brood en vis is er voldoende.

.wn-row-6649032ba483c { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

De lezing is uit Prediker 3: 1-13. Alles heeft zijn eigen tijd.

Dat alles niet zo vanzelfsprekend is, hebben we door het coronavirus in het afgelopen jaar ondervonden. Het heeft ons leven danig in de war gebracht. En we kijken uit naar de tijd dat alles weer normaal is.
Vandaag bidden we voor gewas, voor alles wat groeit en bloeit en dat het vrucht mag dragen. Voedsel voor de mensen en de dieren. Als we het goed verdelen, is er genoeg voor iedereen. We bidden voor de mensen die het in deze tijd niet meer zien zitten, omdat ze geen werk en inkomen meer hebben. Hun bestaan is onzeker, ze weten niet waar ze aan toe zijn.

Alles heeft zijn eigen tijd lezen we in Prediker. Dit heb ik geprobeerd weer te geven. De zakjes met boontjes en zaden liggen als cijfers van de klok. Alles moet op z’n tijd gepoot en gezaaid worden.

Het coronavirus wordt uitgebeeld door een bloemkool met peentjes, echt Hollandse groente, het dringt zich aan ons op.
In het midden van de klok staat een gieter met daarin witte tulpen en deze staan voor het gebed.

.wn-row-6649032ba53da { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

De kleur is paars.
Tekst: Johannes 2: 13 – 22.
In de werken van barmhartigheid is het thema vandaag: De vreemdeling herbergen.

Op de avondmaalstafel staat een huis, het is goed schoongemaakt, de bezem ging erdoor! Op de stoep liggen nog enkele Judaspenningen, die refereren aan Johannes 2, waarin Jezus de tempel schoon veegt.
Als het huis schoon is kan je gasten ontvangen, rond de tafel zien we een diversiteit aan bloemen, die het gezelschap rond de tafel verbeelden. De tafel is rond. Alle plaatsen om de tafel zijn gelijkwaardig, niemand aan het hoofd, niemand belangrijker dan de ander.

Soms is een mensenleven zo gekwetst,
dat brood niet meer verzadigt
en water niet meer laaft.
Dat vuur niet meer verwarmt
en een huis niet meer herbergt.
Wonden worden soms alleen geheeld
als iemand het opbrengt
om voor een ander
brood en water,
vuur en huis te zijn.
Er is veel vraag naar zo een mens,
die voor een ander
nabij is als God.
Alleen vraag ik me af
wat ik ben:
de vraag… of het antwoord.

.wn-row-6649032ba5f9a { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

Tekst: Matth. 25:35

Thema: ‘De dorstige drinken geven’

Vandaag is dit het 2e onderdeel van de zeven werken van barmhartigheid.Uit de bron stroomt het water. Water dat we nodig hebben om te kunnen leven.Dit symboliseren wij met deze schikking. De paarse kleur duidt op ingetogen zijn.

Laat het water stromen, laat iedereen drinken en delen. Door mensen van water te voorzien, laten we onze naastenliefde zien en zorgen we tevens voor de geest.De betekenis van ‘bron’ is o.a. de oorsprong, het begin, het ontstaan.
Jezus is de bron van ons leven.
Het water vloeit uit de bron, het zorgt voor groei en bloei.

.wn-row-6649032ba6b64 { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

Vandaag is het de eerste zondag van de 40-dagentijd, de lezing is uit Markus 1:12-15.
Het thema is: ‘Wat een plek’. De kleur is paars, de kleur van ingetogenheid.

Jezus wordt door de Geest meegevoerd naar de woestijn en ontmoet daar de duivel. Deze ontmoeting wordt uitgebeeld door de takken van de Jasmijn die elkaar kruisen. De woestijn is verlaten, eenzaam en kil en Jezus heeft het moeilijk. Hij wordt op de proef gesteld. Maar hij heeft ook hulp van de engelen, ze zijn bij Hem. Dit wordt verbeeld door de witte bloemen. En Hij houdt zicht op het Licht van God.

Want in die woestijn fluistert de wind:
Ik ben er voor jou, jij mag er zijn.
Ik draag jou, zoals jij mij.

.wn-row-6649032ba7699 { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

Het is de vierde zondag van advent met paars als de liturgische kleur.

De lezingen en thema van deze dienst zullen dezelfde  zijn als in de kinderdienst n.l. uit Samuel 7 : 4 – 16 en Lucas 1: 26 – 38 met als thema, “ Wat een geschenk “.
In Samuel wordt Nathan door de Heer gestuurd, met een boodschap voor David, het gaat over de vader en zoon verhouding maar ook met een belofte, dat er in zijn familie altijd iemand koning zou zijn.
In Lucas wordt de engel Gabriël door God gestuurd naar Maria. Maria zou trouwen  met Jozef. Jozef kwam uit de familie van David. Gabriël had de opdracht om Maria te vertellen, dat zij door God was uitverkozen om moeder te worden van een zoon. Hij zal Zoon van de allerhoogste God genoemd worden. Hij zal koning zijn net als zijn voorvader David.  Aan zijn macht komt geen einde.

In het bloemstuk staat de amaryllis symbool voor de engel Gabriël. Daaronder een gele ster die de kleur van het licht weergeeft.
Gabriël wordt door God gestuurd en komt uit het licht, hij is de boodschapper van het grote geschenk, waarvoor God , Maria heeft uitgekozen.
Maria  wordt uitgebeeld door een orchidee.

.wn-row-6649032ba8cca { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

Zondag 13 december, 3e advent: Gaudete [verblijd u]

De woorden van Jesaja staan bol van de verwachting, dat het Licht door zal breken in de duisternis. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit proberen wij uit te drukken in de schikking van vanmorgen.
De amaryllisbol laat al een beetje leven zien.
De takken vormen het hemelgewelf erover heen.
Door de roze besjes zien we het licht al een beetje naderen. Wij zijn onderweg naar dat licht.

Ben je er klaar voor?

.wn-row-6649032ba97e4 { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

Vandaag is het de eerste adventszondag en de kleur is paars. Dit symboliseert soberheid en ingetogenheid. De lezing is uit Marcus 13:24-27. Het thema is: “Zie je al wat?” en het gaat, ook in de kinderdienst, over een deurwachter die bij de poort op de uitkijk staat.

De deurwachter roept een mooi beeld op van wat advent is. Hij kijkt in de verte maar heeft tegelijk geen idee van het moment en de precieze details. Advent heeft alles te maken met verwachting, maar ook met verrassing. Je kunt dagen en nachten op de uitkijk staan en toch nog verrast worden als het zover is. Marcus vertelt over verwachting: wie vol verwachting leeft, lijkt op die deurwachter.

We kijken uit naar de komst van Jezus, Gods zoon. Deze blijde gebeurtenis wordt verbeeld door de witte bloem die in de verte al een beetje te zien is.

De Heer verschijnt te middernacht, nu is nog alles stil
Maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil.

.wn-row-6649032baa30e { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}