Liturgisch Bloemschikken

Symbolisch bloemwerk

Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, lied of thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen.

Een goed verhaal, dáár kun je mee aankomen!

Een heel goed verhaal of preek geeft je een week lang iets om over te denken, en soms nog veel langer…… Ik denk nu aan de reclame regel van jaren terug, die is beslist ook bij u blijven hangen……: Neem vaker een bloemetje mee!

Hartelijk dank voor de bloemen die vandaag zijn mee gebracht, wat een feestelijk gezicht vind u niet?

Na de dienst verzamelen we de emmers en bakken in de hal, iedereen kan dan straks een bosje mee naar huis nemen. En aan wie wordt deze feestelijke bos dan gegeven? Aan een buurman, een moeder, een vriendin of wie dit lieve gebaar maar even nodig heeft.

De kinderen maken ondertussen mooie kaartjes om aan de bos te hangen, misschien krijgt u wel zo’n mooi kaartje voor uw bloemen. Maar ook de kinderen kunnen zelf bloemen uitzoeken en daar zal hun kaartje wel erg mooi aan kunnen hangen.

Wilt u straks de mand of emmer die bij uw rij staat mee nemen naar de hal?


Vandaag op de eerste Pinksterdag vieren we de uitstorting van de Heilige Geest.

De liturgische kleur is rood, de kleur van de Geest.

De Bijbellezingen zijn uit Joël 3 : vers 1 – 5 en Handelingen 2: vers 1 – 11.

Het thema staat in Joël 3 vers 1.  God zegt: “Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft”.

In de bijbel staat hierover dat God de geest uitgiet over alle mensen en dat de mensen zullen spreken namens Hem.

Door het uitgieten van de Geest verbindt God zich met ons.

De klimop tussen de paaskaars en het bloemstuk symboliseert deze verbinding. De stokken van de Japanse duizendknoop getooid met  rozen staan voor de verschillende mensen.


Hemelvaart, donderdag 30 mei 2019

Op deze dag gedenken wij de Hemelvaart van Jezus. De liturgische kleur wit hoort bij deze dag.
De lezing is uit Handelingen  1: 1 -11 en het thema is ”opgenomen in een wolk “.

De wolk wordt weergegeven door het fluitenkruid. Verscholen  tussen het fluitenkruid is een witte lelie zichtbaar en deze staat voor Jezus.

In een gedicht van Riemke Koopmans geeft zij het in de volgende  woorden weer:

Ze zien het gebeuren
Een wolk nam Hem weg
Een wolk met prachtige kleuren
Gods glorie straalt er doorheen
De wolk is een teken van Gods aanwezigheid
Een grensgebied tussen hemel en aarde
God heeft voor iedereen een plaats bereid
Dat mogen we aanvaarden
Jezus ging ons met Hemelvaart voor
Mogen wij volgen in zijn spoor


Paasmorgen 21 april 2019 in De Hoeksteen

De liturgische kleur is op Stille Zaterdag van paars naar wit gegaan.

Maria uit Magdala, Maria, de moeder van Jacobus en Salome komen bij het graf. Tot hun verbazing is de zware steen weggerold en als ze voorzichtig naar binnen kijken zien ze een in het wit geklede man zitten.

Het “Open graf” is een schilderij dat speciaal voor deze Paasviering is geschilderd door Liny Lollinga en Tini van Duinen. We kijken vanuit het graf naar buiten, van het donker naar het licht, de witte gipsbloemen verwijzen naar de wit geklede jongeman. De drie vrouwen die in het graf naar binnen kijken worden verbeeld door de drie kleuren violieren, verbonden met elkaar door Jezus.

Een nieuwe start vandaag, met de opgestane Heer, een nieuwe start voor ieder van ons, voor u, voor jou en voor mij!

Gedicht:

Wat deed hij daar
-die wit geklede man-
in het lege graf?
Waarom die breuk
in ons logisch denken?
Was dit Uw manier
om te zeggen
“ Stil maar, stel geen vragen meer,
Ik zal er zijn….”Op deze 7e zondag van de lijdenstijd, horen we over Jezus intocht in Jeruzalem. Groene takken en jassen worden voor Hem neergelegd.
De juichende mensen, hier als kleurrijke samenleving gesymboliseerd door de diverse lelies met de wijd opengesperde bloemen, staan langs de kant van de weg. Dwars door alle juichen heen is de stem van het lijden al te horen.

God,
juichende stemmen
vol verwachting en hoop op bevrijding.
Een machtige koning Jezus, de mensenzoon.
Hij zwijgt.
In zijn zwijgen zien we nederigheid, liefde tot het eind.
Uw zachte stem God, sterker dan alles.


Vandaag is het de zesde zondag van de Lijdenstijd. De schriftlezing is uit Lucas 23: 26-32.

Er staan 6 verschillende, kleurige flessen, zoals de mensen om Jezus heen verschillend waren en zoals wij verschillen van elkaar. Het gaat vandaag over Simon van Cyrene en dienstbaarheid. Jezus draagt zijn kruis, een te zware last. Dit wordt verbeeld door de zevende fles gevuld met stenen.

Maar dan is daar Simon van Cyrene die Jezus zal helpen de last te dragen, de gebogen stam. Het brengt hem op de knieën, nederig, dit wordt verbeeld door de viooltjes. Simon zal zich dienstbaar opstellen en dit gebaar verandert zijn leven. Hij wordt een volgeling van Jezus. Je dienstbaar opstellen kan ook ons leven veranderen en waardevol maken.

Gedragen worden door een ander, liefdevol. Voelen dat gedeelde draagkracht het leven lichter maakt.


Vandaag is de 5e zondag van de lijdenstijd, 31 maart 2019
Lucas 23 : 1 -25
Het projectthema is: Niet kiezen is ook kiezen.

Jezus wordt voor Pilatus geleid en het publiek krijgt de keuze. Jezus vrijlaten of Barabas? Wat een tegenstelling.
Wat kiezen wij?
Kiezen we voor het donker, of voor het leven, het Licht, dat staat voor de eeuwigdurende liefde van God.
Het licht wat verbonden is met het koningschap. De kroon symboliseert dit licht.