Liturgisch Bloemschikken

Symbolisch bloemwerk

Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, lied of thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen.

Paasmorgen 21 april 2019 in De Hoeksteen

De liturgische kleur is op Stille Zaterdag van paars naar wit gegaan.

Maria uit Magdala, Maria, de moeder van Jacobus en Salome komen bij het graf. Tot hun verbazing is de zware steen weggerold en als ze voorzichtig naar binnen kijken zien ze een in het wit geklede man zitten.

Het “Open graf” is een schilderij dat speciaal voor deze Paasviering is geschilderd door Liny Lollinga en Tini van Duinen. We kijken vanuit het graf naar buiten, van het donker naar het licht, de witte gipsbloemen verwijzen naar de wit geklede jongeman. De drie vrouwen die in het graf naar binnen kijken worden verbeeld door de drie kleuren violieren, verbonden met elkaar door Jezus.

Een nieuwe start vandaag, met de opgestane Heer, een nieuwe start voor ieder van ons, voor u, voor jou en voor mij!

Gedicht:

Wat deed hij daar
-die wit geklede man-
in het lege graf?
Waarom die breuk
in ons logisch denken?
Was dit Uw manier
om te zeggen
“ Stil maar, stel geen vragen meer,
Ik zal er zijn….”Op deze 7e zondag van de lijdenstijd, horen we over Jezus intocht in Jeruzalem. Groene takken en jassen worden voor Hem neergelegd.
De juichende mensen, hier als kleurrijke samenleving gesymboliseerd door de diverse lelies met de wijd opengesperde bloemen, staan langs de kant van de weg. Dwars door alle juichen heen is de stem van het lijden al te horen.

God,
juichende stemmen
vol verwachting en hoop op bevrijding.
Een machtige koning Jezus, de mensenzoon.
Hij zwijgt.
In zijn zwijgen zien we nederigheid, liefde tot het eind.
Uw zachte stem God, sterker dan alles.


Vandaag is het de zesde zondag van de Lijdenstijd. De schriftlezing is uit Lucas 23: 26-32.

Er staan 6 verschillende, kleurige flessen, zoals de mensen om Jezus heen verschillend waren en zoals wij verschillen van elkaar. Het gaat vandaag over Simon van Cyrene en dienstbaarheid. Jezus draagt zijn kruis, een te zware last. Dit wordt verbeeld door de zevende fles gevuld met stenen.

Maar dan is daar Simon van Cyrene die Jezus zal helpen de last te dragen, de gebogen stam. Het brengt hem op de knieën, nederig, dit wordt verbeeld door de viooltjes. Simon zal zich dienstbaar opstellen en dit gebaar verandert zijn leven. Hij wordt een volgeling van Jezus. Je dienstbaar opstellen kan ook ons leven veranderen en waardevol maken.

Gedragen worden door een ander, liefdevol. Voelen dat gedeelde draagkracht het leven lichter maakt.


Vandaag is de 5e zondag van de lijdenstijd, 31 maart 2019
Lucas 23 : 1 -25
Het projectthema is: Niet kiezen is ook kiezen.

Jezus wordt voor Pilatus geleid en het publiek krijgt de keuze. Jezus vrijlaten of Barabas? Wat een tegenstelling.
Wat kiezen wij?
Kiezen we voor het donker, of voor het leven, het Licht, dat staat voor de eeuwigdurende liefde van God.
Het licht wat verbonden is met het koningschap. De kroon symboliseert dit licht.


4e zondag van de Lijdenstijd, 24 maart 2019

Vandaag is het de 4e zondag van  de Lijdenstijd. De tekst  is uit Lucas 22: 54 tot 62 en het thema is: Petrus durft niet te kiezen.

Petrus heeft het hoogste woord wanneer het gaat over zijn trouw aan Jezus. Maar juist hij zal Jezus driemaal verloochenen. Jezus keert zich verdrietig maar ook vol erbarmen om naar Petrus. Dit wordt uitgebeeld door de Kronkelwilg met paarse Statice. De witte Ranonkel staat voor de  onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Petrus vlucht door de poort naar buiten en huilt bitter omdat hij niet durfde te kiezen voor Jezus. Dit is uitgebeeld door de paarse Campanula’s. Paars – de kleur van verdriet.

Zomaar is gezegd: ik niet, nee ik niet.

Toch in angst en benauwdheid kan  het anders gaan dan gedacht.

En dan daalt de stilte neer en het verdriet.

Maar Jezus liet Petrus niet los en zal jou en mij ook niet loslaten, wat er ook gebeurt.


                                

Zondag 17 maart 2019

Vandaag is het de derde zondag in de lijdenstijd, de liturgische kleur is paars.
De lezing is uit Lucas 22 :39-53,met als thema ”Jezus kiest voor Gods plannen”.

Deze keuze was voor Jezus niet gemakkelijk. In het gebed vroeg Jezus: ”Vader als U het wilt neem deze beker van mij weg, maar laat niet wat ik wil, maar Uw wil gebeuren”.
Jezus werd gesterkt door de kracht van een engel. Maar doodsangst overviel hem, zijn zweet werd als bloed. Jezus heeft het heel erg moeilijk gehad. Maar als daarna Judas hem een kus wil geven, laat hij het verder gebeuren en kiest Jezus voor Gods plannen.
Bij het bloemstuk zien we een witte lelie, deze staat voor Jezus, wit is de kleur van reinheid. De gele calla, geel de kleur van verraad, staat voor Judas. De witte tulpen staan voor gebed.

 

 


Biddag, dit woord spreekt voor zich. Op deze dag bidden we voor groei , voor onszelf, voor de landbouw, ons werk, onze kinderen op de school, voor gezondheid,  voor onze regering en voor de hele wereld. Het voorjaar komt er aan en we vragen hiervoor een zegen.

Daarom staat er een bos witte tulpen. Tulpen staan voor het gebed. Een gebed naar boven naar de Eeuwige.

Het groene kleed is de kleur van nieuw leven en van de groei.


10 maart 2019, 2e zondag lijdenstijd

Deze zondag is de eerste van de 6 zondagen in de 40 dagentijd. De zondag die daarna komt is Paaszondag.

Nu eerst
40 dagen van bezinning en inkeer.
40 dagen samen met Jezus op weg naar zijn lijden, sterven en opstanding in Jeruzalem.

40 dagen met kleur paars in de antipendia (het kleed op de avondmaalstafel, het doek bij het orgel en de stola op de toga van de predikant)

We volgen de verhaallijn van Lucas.

In Lucas 18 staat het verhaal van een niet onbelangrijke man die Jezus graag wil volgen.
Hij leeft voorkomend, heeft aanzien en is bovendien erg rijk. Als Jezus zegt dat hij al zijn bezit moet verkopen, om de opbrengst daarvan aan de armen geven, wordt hij erg verdrietig.

Hij zit gevangen in zijn rijkdom.

Dit hebben we uitgebeeld in de vaas met een mooie bloem. De takken met de parels er omheen. Het lijkt wel een gevangenis.