Liturgisch Bloemschikken

Symbolisch bloemwerk

Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, lied of thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen.

Gisteren is het graf geopend, het licht kwam terug in de wereld, de nieuwe Paaskaars brandt met het licht van Christus.

Het graf gaat open
licht breekt het duister
u ziet de witte bloemen bloeien
dwars door het dode riet.

Vandaag mogen we net als Maria bij het open graf staan:

Licht breekt het duister
leven bloeit:
het kruis wordt levensboom
de aarde kleurt groen.

Armen strekken zich uit
in een lofzang
en juichen.

Pasen:

opstaan in het donker,
gericht worden naar het
licht,
leven!

 

 

.wn-row-63df916b74d1c { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

In de schikking ziet u de wijn en het brood.
Het brood ligt op twee uitgestoken handen.
De twaalf  witte rozen staan voor de 12 discipelen.
Jezus staat centraal, hiervoor is de rode gerbera gebruikt.

Avondmaal om te gedenken
zo groot, zo ongewoon
het gebroken brood,
lichaam van Gods zoon.

De wijn, het bloed van Jezus
het nieuwe verbond
vergeving is waar het voor
staat én stond.


Vandaag is het thema: Bij het kruis

Net als wij tegenwoordig ook leven in angst en onzekerheid, weet Jezus ook wat lijden is. En net als in onze tijd het de mensen naar elkaar laat omzien. De vrouwen bij het kruis zoeken steun bij elkaar. Laten wij ook in deze coronacrisis naar elkaar omzien.

In de schikking staat het kruis centraal, de rode rozen symboliseren alle tranen.

Lied 573: 19 zegt:     Laat het kruis over ons waken 

                                   Laat zijn dood ons sterker maken

Zodat hij ons begeleidt.

 


♫♬ He’s got the whole world, in His hands ♬♫

In de omhoog geheven handen ligt de aardbol. Op de aarde worden alle mensen van de hele wereld momenteel getroffen door het virus of de gevolgen van de maatregelen. Met deze handen vragen wij om hulp en kracht om dit alles te doorstaan.

Om de aarde is een oneindige cirkel. Hiermee willen wij de verbondenheid weergeven van iedereen, de zorg om én met elkaar. Wij kunnen ons tevens omringd weten door Gods liefde.

Met de groene hedera en tijm hopen én vragen we om gezondheid, moed en kracht.

Het paars/roze boeketje is voor iemand in de gemeente. Paars, de kleur van de 40 dagentijd, maar hier ook krachtig en op zoek zijn naar geborgenheid.

Gelukkig mogen we er ook op vertrouwen dat de Gods aarde telkens weer opnieuw tot leven komt.

♫♬ He’s got the whole wide world in His hands! ♬♫


De kleur van het kleed onder het bloemstuk is groen, daarin maakt deze dag een uitzondering in de zondagen voor Pasen, waarin we het paarse kleed gebruiken. De kleur groen staat voor hoop, levenskracht en verwachting.

De vaas met de witte tulpen staat symbool voor ons gebed, de blaadjes staan open naar de hemel.

De hedera er om heen is als Gods niet aflatende liefde voor ons.

De aarde met de wortelen en de bolletjes staan voor het begin van het nieuwe seizoen van zaaien en oogsten.

De handen zijn omhoog geheven, als in een gebed ontvangen zij Gods zegen.

Immers, in alles zijn wij afhankelijk van God en daarom vragen wij Hem het werk op het land of elders te zegenen.

Gij, Tuinman in ons leven

U geeft ons de aarde in handen

Ontferm U over ons met Uw liefde

Laat ons groeien met het groen van de hoop

en vruchten van geloof verspreiden.


Vandaag beginnen we aan een nieuwe tijdperk, de 40 dagen voorafgaande aan Pasen. Dit jaar volgen wij samen met de kinderkerk het project van de Bijbel Bacics,  v.h. Ned. Bijbelgenootschap.

De kinderen horen elke week een verhaal wat Jezus vertelt op weg naar zijn lijden en sterven.  Wij van symbolisch bloemschikken volgen dit traject en maken hier een schikking over, die past bij het thema. De kleur in deze weken is paars, versobering en ingetogenheid.

Vandaag is de opening van de 40 dagentijd, met Math. 5 : 1 -12, waarbij Jezus vertelt over het echte “geluk”. Jezus spreekt zijn leerlingen toe, samen met de mensenmassa die hem volgt. Ga zitten op het mos en luister naar mij wat “GELUK” voor jullie betekent.

De mooie stronk die hier staat, verbeeldt de berg met daar om heen het mos. Het mos is het symbool voor moederliefde. De roos er bovenop, verbeeldt  Jezus, Jezus die spreekt over nieuw leven, geluk, trouw, liefde, zelfzucht, egoïsme, respect. Dit alles stralen de narcissen uit.

De roos = Jezus. In de Christelijke symboliek teken van reinheid en zondeloosheid,  liefde en vergankelijkheid van het leven.

“Verheug je en wees blij want je zult beloond worden”, zei Hij.


Zondag 26 januari 2020

Vandaag worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd en zal de nieuwe kerkelijk werker de gelofte afleggen. De lezing is uit 1 Corinthiërs 12 : 27 -31 en hoofdstuk 13 : 1 – 7. Het thema is  “De liefde als hoogste gave “. 

Rood is de kleur die bij liefde past vandaar de rode rozen. De nieuwe ambtsdragers  worden weergegeven door vijf rozen plus één voor de nieuwe  kerkelijk werker. De overige vier staan voor alle ambtsdragers die hun ambtstijd gaan verlengen. Voor het uitbeelden van de gemeente hebben we voor een mix gekozen van verschillende tinten. De hedera staat voor de verbondenheid van God met de mens.

Lied : 791 geeft het weer met deze woorden:

Liefde, eenmaal uitgesproken als uw  woord  van het begin,

Liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening.

Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw.  

Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liny en Ankie