Liturgisch Bloemschikken

Symbolisch bloemwerk

Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, lied of thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen.

Vandaag is het thema: Bij het kruis

Net als wij tegenwoordig ook leven in angst en onzekerheid, weet Jezus ook wat lijden is. En net als in onze tijd het de mensen naar elkaar laat omzien. De vrouwen bij het kruis zoeken steun bij elkaar. Laten wij ook in deze coronacrisis naar elkaar omzien.

In de schikking staat het kruis centraal, de rode rozen symboliseren alle tranen.

Lied 573: 19 zegt:     Laat het kruis over ons waken 

                                   Laat zijn dood ons sterker maken

Zodat hij ons begeleidt.

 


♫♬ He’s got the whole world, in His hands ♬♫

In de omhoog geheven handen ligt de aardbol. Op de aarde worden alle mensen van de hele wereld momenteel getroffen door het virus of de gevolgen van de maatregelen. Met deze handen vragen wij om hulp en kracht om dit alles te doorstaan.

Om de aarde is een oneindige cirkel. Hiermee willen wij de verbondenheid weergeven van iedereen, de zorg om én met elkaar. Wij kunnen ons tevens omringd weten door Gods liefde.

Met de groene hedera en tijm hopen én vragen we om gezondheid, moed en kracht.

Het paars/roze boeketje is voor iemand in de gemeente. Paars, de kleur van de 40 dagentijd, maar hier ook krachtig en op zoek zijn naar geborgenheid.

Gelukkig mogen we er ook op vertrouwen dat de Gods aarde telkens weer opnieuw tot leven komt.

♫♬ He’s got the whole wide world in His hands! ♬♫


De kleur van het kleed onder het bloemstuk is groen, daarin maakt deze dag een uitzondering in de zondagen voor Pasen, waarin we het paarse kleed gebruiken. De kleur groen staat voor hoop, levenskracht en verwachting.

De vaas met de witte tulpen staat symbool voor ons gebed, de blaadjes staan open naar de hemel.

De hedera er om heen is als Gods niet aflatende liefde voor ons.

De aarde met de wortelen en de bolletjes staan voor het begin van het nieuwe seizoen van zaaien en oogsten.

De handen zijn omhoog geheven, als in een gebed ontvangen zij Gods zegen.

Immers, in alles zijn wij afhankelijk van God en daarom vragen wij Hem het werk op het land of elders te zegenen.

Gij, Tuinman in ons leven

U geeft ons de aarde in handen

Ontferm U over ons met Uw liefde

Laat ons groeien met het groen van de hoop

en vruchten van geloof verspreiden.


Vandaag beginnen we aan een nieuwe tijdperk, de 40 dagen voorafgaande aan Pasen. Dit jaar volgen wij samen met de kinderkerk het project van de Bijbel Bacics,  v.h. Ned. Bijbelgenootschap.

De kinderen horen elke week een verhaal wat Jezus vertelt op weg naar zijn lijden en sterven.  Wij van symbolisch bloemschikken volgen dit traject en maken hier een schikking over, die past bij het thema. De kleur in deze weken is paars, versobering en ingetogenheid.

Vandaag is de opening van de 40 dagentijd, met Math. 5 : 1 -12, waarbij Jezus vertelt over het echte “geluk”. Jezus spreekt zijn leerlingen toe, samen met de mensenmassa die hem volgt. Ga zitten op het mos en luister naar mij wat “GELUK” voor jullie betekent.

De mooie stronk die hier staat, verbeeldt de berg met daar om heen het mos. Het mos is het symbool voor moederliefde. De roos er bovenop, verbeeldt  Jezus, Jezus die spreekt over nieuw leven, geluk, trouw, liefde, zelfzucht, egoïsme, respect. Dit alles stralen de narcissen uit.

De roos = Jezus. In de Christelijke symboliek teken van reinheid en zondeloosheid,  liefde en vergankelijkheid van het leven.

“Verheug je en wees blij want je zult beloond worden”, zei Hij.


Zondag 26 januari 2020

Vandaag worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd en zal de nieuwe kerkelijk werker de gelofte afleggen. De lezing is uit 1 Corinthiërs 12 : 27 -31 en hoofdstuk 13 : 1 – 7. Het thema is  “De liefde als hoogste gave “. 

Rood is de kleur die bij liefde past vandaar de rode rozen. De nieuwe ambtsdragers  worden weergegeven door vijf rozen plus één voor de nieuwe  kerkelijk werker. De overige vier staan voor alle ambtsdragers die hun ambtstijd gaan verlengen. Voor het uitbeelden van de gemeente hebben we voor een mix gekozen van verschillende tinten. De hedera staat voor de verbondenheid van God met de mens.

Lied : 791 geeft het weer met deze woorden:

Liefde, eenmaal uitgesproken als uw  woord  van het begin,

Liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening.

Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw.  

Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liny en Ankie


Vandaag op deze derde adventszondag gaat het over David. Koning David die van God de belofte krijgt dat er altijd iemand uit zijn familie als  koning over Israël zal regeren.

De kleur van deze zondag is paars maar met iets van roze erbij, zicht op de toekomst, zicht op het vredige licht. David wordt uitgebeeld door de langere witte Zuidenwind-lelies. De bloemen in het midden staan voor het nageslacht van David. De lange lijn die uiteindelijk naar de geboorte van Jezus zal leiden; het hoogtepunt, uitgebeeld door de roze kerststerren.

Een verborgen begin, verdiept, geworteld.

Een stronk loopt uit, een nieuwe loot aan een oude stam.

Kwetsbaar leven komt tot bloei.


Thema is Ruth en Obed;   lezen Ruth 4 : 11-22

Rechtvaardigheid.

Het is 2e Advent ;  er branden 2 kaarsen en de kleur voor advent is paars, tijd van ingetogen zijn maar ook verwachten. We verwachten een Kind en hebben het over het voorgeslacht van dat Kind.

Vandaag staat Ruth centraal samen met haar schoonmoeder Naomi. Volgens de traditie komen de buurvrouwen bijeen om het kind een naam en de zegen te geven. Hij wordt  Obed genoemd, wat betekent;  dienaar. In het bloemstuk staan de Hortentia,s  voor Ruth en  Naomi. De orchidee voor Obed. De grassen staan voor de buurvrouwen die er zegenend omheen staan.

Hoe wonderlijk zijn toch Gods wegen, dat een buitenlandse, Ruth, de moeder van de toekomst mag zijn. Blijdschap bij Naomi , die uitloopt naar een verre stille nacht. Waar de geboorte van een Koning Ons allen zegen en verlossing bracht.

Ruth –Obed- Isai – David


Het thema van vandaag is verwachting en hoop. Met deze schikking, vol met hoopvolle verwachting, hebben wij dit willen uitbeelden. Wij hebben de volgende elementen gebruikt:

Met de witte amaryllis willen we de eerste advent aangeven. Deze bloem kent vele betekenissen maar staat hier als teken voor vriendschap en genegenheid.

De hyacinten symboliseren de drie andere adventszondagen die nog gaan komen.

We verwachten dat ze wit worden, ‘wit’ de kleur van de aankomende geboorte en feest. De kleur is nu nog verborgen.

Deze bloem betekent hier geluk en zachte liefde.

De paarse lisianthus of eustoma geeft de verbinding weer met het paarse kleed en staat symbool voor waardering en dankbaarheid. Paars kleurt deze adventsperiode waarbij we ons voorbereiden op het grote geboortefeest van het kerstkind Jezus.

De feestelijke uitstraling van de groene hulst moedigt ons aan om moed te houden en om alles wat er komen gaat te verwelkomen. Hulst wordt al eeuwenlang gebruikt als bescherming tegen ongeluk.

We eindigen met de volgende woorden:

Verwachting en hoop

Ik wens …

… dat je levenslang kunt verwachten

Verwachten in hoop, van plannen, van ideeën.

Want wie verwacht

heeft toekomst, draagt toekomst, is zelf toekomst.

Durf te verwachten,

durf wachten tot de tijd rijp is

durf tot handelen over te gaan als de tijd daar is. Wees moedig en geef leven aan de hoop.