Liturgisch Bloemschikken

Symbolisch bloemwerk

Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, lied of thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen.

Vandaag op deze derde adventszondag gaat het over David. Koning David die van God de belofte krijgt dat er altijd iemand uit zijn familie als  koning over Israël zal regeren.

De kleur van deze zondag is paars maar met iets van roze erbij, zicht op de toekomst, zicht op het vredige licht. David wordt uitgebeeld door de langere witte Zuidenwind-lelies. De bloemen in het midden staan voor het nageslacht van David. De lange lijn die uiteindelijk naar de geboorte van Jezus zal leiden; het hoogtepunt, uitgebeeld door de roze kerststerren.

Een verborgen begin, verdiept, geworteld.

Een stronk loopt uit, een nieuwe loot aan een oude stam.

Kwetsbaar leven komt tot bloei.


Thema is Ruth en Obed;   lezen Ruth 4 : 11-22

Rechtvaardigheid.

Het is 2e Advent ;  er branden 2 kaarsen en de kleur voor advent is paars, tijd van ingetogen zijn maar ook verwachten. We verwachten een Kind en hebben het over het voorgeslacht van dat Kind.

Vandaag staat Ruth centraal samen met haar schoonmoeder Naomi. Volgens de traditie komen de buurvrouwen bijeen om het kind een naam en de zegen te geven. Hij wordt  Obed genoemd, wat betekent;  dienaar. In het bloemstuk staan de Hortentia,s  voor Ruth en  Naomi. De orchidee voor Obed. De grassen staan voor de buurvrouwen die er zegenend omheen staan.

Hoe wonderlijk zijn toch Gods wegen, dat een buitenlandse, Ruth, de moeder van de toekomst mag zijn. Blijdschap bij Naomi , die uitloopt naar een verre stille nacht. Waar de geboorte van een Koning Ons allen zegen en verlossing bracht.

Ruth –Obed- Isai – David


Het thema van vandaag is verwachting en hoop. Met deze schikking, vol met hoopvolle verwachting, hebben wij dit willen uitbeelden. Wij hebben de volgende elementen gebruikt:

Met de witte amaryllis willen we de eerste advent aangeven. Deze bloem kent vele betekenissen maar staat hier als teken voor vriendschap en genegenheid.

De hyacinten symboliseren de drie andere adventszondagen die nog gaan komen.

We verwachten dat ze wit worden, ‘wit’ de kleur van de aankomende geboorte en feest. De kleur is nu nog verborgen.

Deze bloem betekent hier geluk en zachte liefde.

De paarse lisianthus of eustoma geeft de verbinding weer met het paarse kleed en staat symbool voor waardering en dankbaarheid. Paars kleurt deze adventsperiode waarbij we ons voorbereiden op het grote geboortefeest van het kerstkind Jezus.

De feestelijke uitstraling van de groene hulst moedigt ons aan om moed te houden en om alles wat er komen gaat te verwelkomen. Hulst wordt al eeuwenlang gebruikt als bescherming tegen ongeluk.

We eindigen met de volgende woorden:

Verwachting en hoop

Ik wens …

… dat je levenslang kunt verwachten

Verwachten in hoop, van plannen, van ideeën.

Want wie verwacht

heeft toekomst, draagt toekomst, is zelf toekomst.

Durf te verwachten,

durf wachten tot de tijd rijp is

durf tot handelen over te gaan als de tijd daar is. Wees moedig en geef leven aan de hoop.


24 november Midwolde

In deze dienst gedenken wij de mensen die ons dit jaar zijn ontvallen. De liturgische kleur is wit en dit wordt gezien als uitdrukking van heiligheid en reinheid.

Vandaag is er een lezing uit Genesis 1: 1-19 en uit Openbaring 22: 1-5.

Het thema is: Er zij licht…

Het begin van de schepping; de aarde was woest en doods, maar Gods geest zweefde over de wateren. Dit hebben wij geprobeerd weer te geven door braamstruiken. Zij hebben met Gods heiligheid te maken. We komen het tegen in Exodus bij de braamstruik die niet verbrandde en Mozes die op heilige grond stond.

Daarboven de kruisjes van mensen die niet meer in ons midden zijn. Uit het donker zijn zij naar het licht gegaan. Zij worden uitgebeeld door witte chrysanten met een gekleurde ertussen. Deze gekleurde staat voor allen die ons zijn voorgegaan.

Chrysanten hebben als volksnaam “Allerzielenbloemen”.

God, de Heer, zal hun licht zijn.

Het licht hebben wij weergegeven d.m.v. kleine lichtjes.

De hedera staat voor de verbondenheid van God met de mensen.


24 november Hoeksteen foto 2

In dit bloemstuk zien we een weg, gemaakt van kruisjes met daarop de namen van hen die gestorven zijn. De weg loopt uit op het bloemstuk, de bloemen hiervan zijn wit, omdat wit verwijst naar zuiverheid en reinheid. Met rode besjes, de kleur van liefde, warmte, maar ook van lijden.

Midden in het bloemstuk staat een knoestige tak met twee zijtakken. De zijtakken staan symbool voor de open armen van God. Met zijn open armen zal Hij zich over hen ontfermen. De witte bloemetjes vallen ook tussen de kruisjes in, want Gods ontferming reikt heel ver.

Het volgende gedicht vonden wij wel toepasselijk voor deze zondag:

Een licht opsteken;

stilstaan

bij het begin,

wortelen

in de aarde

een weg zoeken

naar levenslicht.

Stilstaan

bij pijn en gebrokenheid,

bij vruchten van liefde

rood en warm.

Herinneringen

als bloemen

wit van licht,

levend houden.


Zo, hier sta ik dan, na een lange periode van hechte samenwerking nemen wij afscheid van Theo. Wij, dames van het Symbolisch Bloemschikken zeggen als we onder elkaar zijn gewoon: Theo! We waren blij met deze predikant, die elke keer weer oog had voor de Symbolische schikking en dat hebben wij altijd erg fijn gevonden. Nu, na ruim 9 jaren, zal de gemeente in Borger merken dat deze dominee dol is op bloemen, vooral als ze geschikt zijn op een manier die bij de dienst past.

We kunnen natuurlijk geen afscheid nemen zonder een gepaste schikking. Zoals altijd kwam het idee van de een, de uitwerking van vele anderen en een totaalplaatje van de gehele groep.

Hier staat het dan. Voor een predikant die zoveel studeerde en van de verhalen uit de Bijbel zulke fijne en interessante preken maakte, is een boek natuurlijk op z’n plaats. Twee boeken zelfs! Het ene is opengeslagen en staat symbool voor de afgelopen jaren met jou in onze gemeente Leek. De vele bladzijden geven steun aan verschillende bloemen in de kleuren van het kerkelijk jaar; groen, wit, rood, paars en rose. Ook de boeklinten hebben deze kleuren.

“Zijn woord bloeit en draagt vrucht”, een regel die deze dominee zeker onderschrijft. Daarom vruchten in de vorm van besjes, hopbellen die symbool staan voor de verlossing, de hedera rondom als teken van trouw, en klokjes om je uit te luiden.

Het tweede boek is gesloten. Hieruit bloeit een enkele witte roos, die symbool staat voor de nieuwe gemeente in Borger. Daar zal Theo straks de Bijbel open slaan, om  daarna bevlogen te preken. Gemeente Borger, ik kan u nu al zeggen: U neemt er wat van mee!

Theo, deze boeken komen van onze eigen rommelmarkt,  waar ieder jaar waardevolle spullen van eigenaar wisselen, en ook daar zullen we je missen. Toen ik op de boekenafdeling kwam stond Theo daar bij de boeken als verkoper, maar wees gerust, ik heb ze bij een collega – verkoper gekocht!

Theo, wij wensen jou Gods Zegen in jouw nieuwe gemeente!

Het ga je goed!


Een goed verhaal, dáár kun je mee aankomen!

Een heel goed verhaal of preek geeft je een week lang iets om over te denken, en soms nog veel langer…… Ik denk nu aan de reclame regel van jaren terug, die is beslist ook bij u blijven hangen……: Neem vaker een bloemetje mee!

Hartelijk dank voor de bloemen die vandaag zijn mee gebracht, wat een feestelijk gezicht vind u niet?

Na de dienst verzamelen we de emmers en bakken in de hal, iedereen kan dan straks een bosje mee naar huis nemen. En aan wie wordt deze feestelijke bos dan gegeven? Aan een buurman, een moeder, een vriendin of wie dit lieve gebaar maar even nodig heeft.

De kinderen maken ondertussen mooie kaartjes om aan de bos te hangen, misschien krijgt u wel zo’n mooi kaartje voor uw bloemen. Maar ook de kinderen kunnen zelf bloemen uitzoeken en daar zal hun kaartje wel erg mooi aan kunnen hangen.

Wilt u straks de mand of emmer die bij uw rij staat mee nemen naar de hal?


Vandaag op de eerste Pinksterdag vieren we de uitstorting van de Heilige Geest.

De liturgische kleur is rood, de kleur van de Geest.

De Bijbellezingen zijn uit Joël 3 : vers 1 – 5 en Handelingen 2: vers 1 – 11.

Het thema staat in Joël 3 vers 1.  God zegt: “Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft”.

In de bijbel staat hierover dat God de geest uitgiet over alle mensen en dat de mensen zullen spreken namens Hem.

Door het uitgieten van de Geest verbindt God zich met ons.

De klimop tussen de paaskaars en het bloemstuk symboliseert deze verbinding. De stokken van de Japanse duizendknoop getooid met  rozen staan voor de verschillende mensen.


Hemelvaart, donderdag 30 mei 2019

Op deze dag gedenken wij de Hemelvaart van Jezus. De liturgische kleur wit hoort bij deze dag.
De lezing is uit Handelingen  1: 1 -11 en het thema is ”opgenomen in een wolk “.

De wolk wordt weergegeven door het fluitenkruid. Verscholen  tussen het fluitenkruid is een witte lelie zichtbaar en deze staat voor Jezus.

In een gedicht van Riemke Koopmans geeft zij het in de volgende  woorden weer:

Ze zien het gebeuren
Een wolk nam Hem weg
Een wolk met prachtige kleuren
Gods glorie straalt er doorheen
De wolk is een teken van Gods aanwezigheid
Een grensgebied tussen hemel en aarde
God heeft voor iedereen een plaats bereid
Dat mogen we aanvaarden
Jezus ging ons met Hemelvaart voor
Mogen wij volgen in zijn spoor