Zondag 12 december 2021, 3e advent

Het is de derde zondag van advent ook wel Gaudete ‘verheugt u’ genoemd.
We volgen het kinderdienst project, het plakboek van Lucas, “voel jij het ook”?
De lezing is uit Lucas 1:39-56.
 
Op deze zondag breekt het licht van het komend feest reeds in de lezing door en verandert het paars in roze. Het gaat hier om Elisabeth en Maria, die vervult zijn met de Heilige Geest. Dan klinkt de lofzang van Maria: “Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God mijn redder, de Barmhartige ziet naar mij om, heilig de Naam, heilig de Naam. Naar lied 157 .
Uitleg van de schikking:
De hedera staat voor Gods trouw voor eeuwig verbonden met het licht. Maria wordt verbeeld door een witte Amaryllis, die staat voor ongereptheid en zuiverheid en Elisabeth door een roze Amaryllis die staat voor het doorbreken van het licht.