Liturgisch Bloemschikken

Symbolisch bloemwerk

Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, lied of thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen.

Vandaag is de 5e zondag van de lijdenstijd, 31 maart 2019
Lucas 23 : 1 -25
Het projectthema is: Niet kiezen is ook kiezen.

Jezus wordt voor Pilatus geleid en het publiek krijgt de keuze. Jezus vrijlaten of Barabas? Wat een tegenstelling.
Wat kiezen wij?
Kiezen we voor het donker, of voor het leven, het Licht, dat staat voor de eeuwigdurende liefde van God.
Het licht wat verbonden is met het koningschap. De kroon symboliseert dit licht.


4e zondag van de Lijdenstijd, 24 maart 2019

Vandaag is het de 4e zondag van  de Lijdenstijd. De tekst  is uit Lucas 22: 54 tot 62 en het thema is: Petrus durft niet te kiezen.

Petrus heeft het hoogste woord wanneer het gaat over zijn trouw aan Jezus. Maar juist hij zal Jezus driemaal verloochenen. Jezus keert zich verdrietig maar ook vol erbarmen om naar Petrus. Dit wordt uitgebeeld door de Kronkelwilg met paarse Statice. De witte Ranonkel staat voor de  onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Petrus vlucht door de poort naar buiten en huilt bitter omdat hij niet durfde te kiezen voor Jezus. Dit is uitgebeeld door de paarse Campanula’s. Paars – de kleur van verdriet.

Zomaar is gezegd: ik niet, nee ik niet.

Toch in angst en benauwdheid kan  het anders gaan dan gedacht.

En dan daalt de stilte neer en het verdriet.

Maar Jezus liet Petrus niet los en zal jou en mij ook niet loslaten, wat er ook gebeurt.


                                

Zondag 17 maart 2019

Vandaag is het de derde zondag in de lijdenstijd, de liturgische kleur is paars.
De lezing is uit Lucas 22 :39-53,met als thema ”Jezus kiest voor Gods plannen”.

Deze keuze was voor Jezus niet gemakkelijk. In het gebed vroeg Jezus: ”Vader als U het wilt neem deze beker van mij weg, maar laat niet wat ik wil, maar Uw wil gebeuren”.
Jezus werd gesterkt door de kracht van een engel. Maar doodsangst overviel hem, zijn zweet werd als bloed. Jezus heeft het heel erg moeilijk gehad. Maar als daarna Judas hem een kus wil geven, laat hij het verder gebeuren en kiest Jezus voor Gods plannen.
Bij het bloemstuk zien we een witte lelie, deze staat voor Jezus, wit is de kleur van reinheid. De gele calla, geel de kleur van verraad, staat voor Judas. De witte tulpen staan voor gebed.

 

 


Biddag, dit woord spreekt voor zich. Op deze dag bidden we voor groei , voor onszelf, voor de landbouw, ons werk, onze kinderen op de school, voor gezondheid,  voor onze regering en voor de hele wereld. Het voorjaar komt er aan en we vragen hiervoor een zegen.

Daarom staat er een bos witte tulpen. Tulpen staan voor het gebed. Een gebed naar boven naar de Eeuwige.

Het groene kleed is de kleur van nieuw leven en van de groei.


10 maart 2019, 2e zondag lijdenstijd

Deze zondag is de eerste van de 6 zondagen in de 40 dagentijd. De zondag die daarna komt is Paaszondag.

Nu eerst
40 dagen van bezinning en inkeer.
40 dagen samen met Jezus op weg naar zijn lijden, sterven en opstanding in Jeruzalem.

40 dagen met kleur paars in de antipendia (het kleed op de avondmaalstafel, het doek bij het orgel en de stola op de toga van de predikant)

We volgen de verhaallijn van Lucas.

In Lucas 18 staat het verhaal van een niet onbelangrijke man die Jezus graag wil volgen.
Hij leeft voorkomend, heeft aanzien en is bovendien erg rijk. Als Jezus zegt dat hij al zijn bezit moet verkopen, om de opbrengst daarvan aan de armen geven, wordt hij erg verdrietig.

Hij zit gevangen in zijn rijkdom.

Dit hebben we uitgebeeld in de vaas met een mooie bloem. De takken met de parels er omheen. Het lijkt wel een gevangenis.


Kerstavond: Johannes 1, Het licht overwint
We lezen we over de geboorte van een Kind. Juist dit Kind geeft aan ieder die in Hem gelooft, licht. Daarom is het thema: ‘het licht overwint’.

Kerst: Lucas 2, Het lichtpunt
We lezen over de geboorte van een Kind. Juist dit Kind geeft aan ieder die in Hem gelooft, licht. Daarom is het thema: ‘het lichtpunt’.

Sterre
strale van verre,
komt nader
komt dichter,
het wordt lichter!

Bij de ingang staat een grote  .wn-icon-1 { font-size:30px; } .wn-icon-1 { color:#dd9933; } , het teken dat er iets bijzonders is.

Op de liturgische tafel staat een witte vaas met bloemen.  Wit, kleur van iets Goddelijks, van puurheid en vrede. De witte Amaryllis is Jezus. De daaromheen staande takken van de katoenplant met witte bollen katoen, symboliseren de warme doeken waarin het Goddelijke kind is gewikkeld.

Het kind ligt in een stal, in de hal. Kom, zie en verwonder u over dit kind in deze stal van vilt, het Lichtpunt voor en in ons leven.


Op de vierde adventzondag staat de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth centraal.

Lucas beschrijft de ontmoeting tussen 2 vrouwen, Maria en Elisabeth, die beide te maken hebben met een bijzondere zwangerschap. Ze zoeken steun bij elkaar. De twee vrouwen begroeten elkaar met woorden van zegen;

God wil
bij mensen wonen
klein en kwetsbaar
Elisabeth voelt het
Maria ziet het.
Zij huiveren van ontroering
om het Leven
in hun schoot.
Zie,
het Licht
komt het huis
van de wereld binnen.

De gebogen vorm in deze schikking maakt de verbinding tussen de beide vrouwen zichtbaar.
De bloembollen symboliseren het nieuwe leven.


Deze zondag heet Gaudete of Verblijd u. Vandaag is de lezing uit Sefanja 3:14 – 20.
Het thema is “Vreugde”.

Op deze zondag breekt het licht van het komende feest door en veranderd de liturgische kleur paars in roze. In het bloemstuk zien we dit terug door de versterkte kleur van de anjers, die tevens staan voor liefde. Het wit van de lisianthus en de hulst symboliseren de vreugde. In de tekst staat dat de bevrijdende God in hun midden is. God wordt symbolisch weergegeven door een lelie en staat ook hier in het midden, samen met blijdschap en liefde geven zij de vreugde meer inhoud.
Een brandende kaars – licht van goddelijke aanwezigheid.


Lucas 3 : 1-6.
Thema. “ Een nieuw begin”. Met de roep van Johannes bij de Jordaan

We kijken hier naar een oude noest/ stronk die tot leven komt.
nieuw leven is in hem, als je de stronk afglijdt kom je via de waterval in de Jordaan.
Daar staan de sandalen van Johannes de Doper

Johannes vertelt hierover in Lucas 3, hij roept ons.
Mensen keer je om verlaat de Kronkel paden en zoek het rechte pad,
zoek het licht, recht door zee
Ons hart lijkt soms op een glibberig pad.
Vol valkuilen en jaloezie,
Wanneer we ons hart open zetten voor anderen vinden we het licht

We hebben vandaag de 2e stap gezet, 2 kaarsen branden
We zijn op weg naar het licht
Op weg naar… het Kind …een nieuw begin.


De lezingen van vandaag zijn uit Openbaringen.
Een bericht uit de Hemel.

In het bloemstuk herkent u wellicht de engel, een mooi gevormde tak met twee vleugels, de engel is wit met licht.

Voor de engel staat een gouden schaal met daarin bessen die het brandende wierrook verbeelden, er staan 7 vlammende Aronskelken  op, het getal 7 komt in deze lezing vier keer voor.

De engel aarzelde een korte stond ontroering sloot zijn gezegende mond
en in het licht stond hij verblind het Lam Gods was nog een kind
dat naar hem opkeek, zuiver en rein een Kind die Redder bleek te zijn.
(vrij naar gedicht van Renaat Joostens)