Zesde zondag van de lijdenstijd

Vandaag is het de zesde zondag van de Lijdenstijd. De schriftlezing is uit Lucas 23: 26-32.

Er staan 6 verschillende, kleurige flessen, zoals de mensen om Jezus heen verschillend waren en zoals wij verschillen van elkaar. Het gaat vandaag over Simon van Cyrene en dienstbaarheid. Jezus draagt zijn kruis, een te zware last. Dit wordt verbeeld door de zevende fles gevuld met stenen.

Maar dan is daar Simon van Cyrene die Jezus zal helpen de last te dragen, de gebogen stam. Het brengt hem op de knieën, nederig, dit wordt verbeeld door de viooltjes. Simon zal zich dienstbaar opstellen en dit gebaar verandert zijn leven. Hij wordt een volgeling van Jezus. Je dienstbaar opstellen kan ook ons leven veranderen en waardevol maken.

Gedragen worden door een ander, liefdevol. Voelen dat gedeelde draagkracht het leven lichter maakt.