Liturgisch Bloemschikken

Symbolisch bloemwerk

Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, lied of thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen.

Vandaag zien we in de bloemschikking een trapje die symboliseert dat wij weer heel voorzichtig, tree voor tree, een beetje uit deze coronacrisis omhoog klimmen.

Het is een moeilijke tijd. Ook in de tijd van Mozes was dat al zo, in Exodus. Mozes krijgt een opdracht, maar durft het eigenlijk niet aan, maar hij hoeft het net als wij niet alleen te doen.

God gaat ons helpen, daar kunnen we op vertrouwen. Het lichtje gaat ons voor.

.wn-row-65e03263caa59 { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

Phillippenzen 10 : 3

Opdat ik Hem kenne …..

Al vanaf het eerste moment is Hij het die jou kent en ook door jou gekend wil worden.

Christus kennen: Als je Christus kent, dan ben je er nog niet. Het is een kennen in liefde, een vertrouwd raken met Hem, met het verstand en met het hart. Christus kennen is met Hem leven, in vreugde en verdriet, in liefde, lijden en opstanding, heel je leven in alle ups en downs.

In onze bloemschikking staat ‘Christus’ centraal, de witte roos, midden in je leven tussen verschillende bloemen, anders van vorm, geur en kleur. De blauwe distel voor de pijn en het lijden, de alstroemeria voor geduld en medeleven, de witte chrysant voor Zijn weg en waarheid en de violier staat voor de voortdurende schoonheid van het leven. De klimop verbeeldt zijn allesomvattende, onvoorwaardelijke  liefde en trouw.

.wn-row-65e03263cb87e { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

Zondag 3 mei 2020

De krans symboliseert de herdenking van 4 mei en de bevrijding van 5 mei.    De witte bloemen staan voor volmaaktheid. Een volmaaktheid zonder oorlogen en ziekten. De vergeet-mij-niet verwijst naar allen die het leven verloren en waaraan wij in deze dagen denken, die in ons hart zijn.

75 jaar bevrijding [Dichter: Coby Poelman-Duisterwinkel]

De driekleur kleurt de straat in mei,
halfstok gedenkend, zij aan zij.
Elk jaar komen we dichterbij,
inlevend peinzend, ook voor jou en mij.

Dankbaar voor driekwart eeuw vrij,
dankzij de helden van voorbij.
We zien de kruisen op een rij.
Vader blijf ons ook nu nabij.

Tegelijk beseffen wij,
we zijn niet enkel oorlogsvrij.
Ooit kregen we een schone lei,
dankzij Zijn lijden van voorbij.

De driekleur wuift, het is 5 mei!
Verheugd, vol vreugde danken wij,
vieren de vrijheid, zij aan zij;
met wimpels van meervoudig vrij!

Martje Johanna en Gonda

.wn-row-65e03263cc593 { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

Vandaag hebben we hier een bijzondere bos bloemen neergezet. Dit ter ere van de verjaardag van onze koning, Willem-Alexander. Hiermee willen we onze koning feliciteren met zijn verjaardag op 27 april.

Via de kerkomroep, radio en tv uitzending laten we dit graag aan u weten.

“Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer”.

.wn-row-65e03263cd20d { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}


Laat los wat was
Geef je over aan wat is
Heb vertrouwen in wat gaat komen

Het overwonnen kruis geeft nieuwe kansen
Geeft toekomst,
Biedt zicht op Leven in bloei

De witte bloemen, de engelwortel [Angelica], wordt vaak gekoppeld aan de Bijbelse betekenis van engelen. De wortel van deze plant is geneeskrachtig. Deze werd o.a. gebruikt tegen de pest.
Volgens de legende werd deze door een engel aan mensen gegeven tijdens pestepidemie. Door deze geneeskrachtige plant bij je te dragen, konden kwade geesten bezworen worden.

Met de overige witte bloemen willen we de onschuld, puurheid en vrede benadrukken. Het symboliseert een nieuw begin.

De verbinding met groen is die in het algemeen als kleur van hoop en verwachting.

.wn-row-65e03263cded8 { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

Gisteren is het graf geopend, het licht kwam terug in de wereld, de nieuwe Paaskaars brandt met het licht van Christus.

Het graf gaat open
licht breekt het duister
u ziet de witte bloemen bloeien
dwars door het dode riet.

Vandaag mogen we net als Maria bij het open graf staan:

Licht breekt het duister
leven bloeit:
het kruis wordt levensboom
de aarde kleurt groen.

Armen strekken zich uit
in een lofzang
en juichen.

Pasen:

opstaan in het donker,
gericht worden naar het
licht,
leven!

 

 

.wn-row-65e03263ceb0b { background-position: center center !important; background-repeat: no-repeat !important; background-size: cover !important;}

In de schikking ziet u de wijn en het brood.
Het brood ligt op twee uitgestoken handen.
De twaalf  witte rozen staan voor de 12 discipelen.
Jezus staat centraal, hiervoor is de rode gerbera gebruikt.

Avondmaal om te gedenken
zo groot, zo ongewoon
het gebroken brood,
lichaam van Gods zoon.

De wijn, het bloed van Jezus
het nieuwe verbond
vergeving is waar het voor
staat én stond.


Vandaag is het thema: Bij het kruis

Net als wij tegenwoordig ook leven in angst en onzekerheid, weet Jezus ook wat lijden is. En net als in onze tijd het de mensen naar elkaar laat omzien. De vrouwen bij het kruis zoeken steun bij elkaar. Laten wij ook in deze coronacrisis naar elkaar omzien.

In de schikking staat het kruis centraal, de rode rozen symboliseren alle tranen.

Lied 573: 19 zegt:     Laat het kruis over ons waken 

                                   Laat zijn dood ons sterker maken

Zodat hij ons begeleidt.