Vijfde zondag van de lijdenstijd

Vandaag is de 5e zondag van de lijdenstijd, 31 maart 2019
Lucas 23 : 1 -25
Het projectthema is: Niet kiezen is ook kiezen.

Jezus wordt voor Pilatus geleid en het publiek krijgt de keuze. Jezus vrijlaten of Barabas? Wat een tegenstelling.
Wat kiezen wij?
Kiezen we voor het donker, of voor het leven, het Licht, dat staat voor de eeuwigdurende liefde van God.
Het licht wat verbonden is met het koningschap. De kroon symboliseert dit licht.