27 maart 2022, 4e zondag 40 dagentijd

Het thema is: ‘Thuiskomen bij God en in Gods liefde mogen leven’.

HOERA! Is het feest?

De verloren zoon is huiswaarts gekeerd en dat wordt gevierd. Je kunt dit zien in de schikking van vandaag.

We zien verschillende voorjaarsbloeiers. Die hebben ook een betekenis.

  • De vergeet-mij-nietjes staan voor trouw en oneindige liefde. De vader is zijn zoon niet vergeten en ontvangt hem met liefde.
  • De hyacinten symboliseren geluk. Het geluk dat de zoon de moed vindt om huiswaarts te keren en om vergiffenis vraagt.
  • De narcissen kondigen een nieuw begin aan. Het samen opnieuw beginnen, alhoewel dit voor de oudere broer nog niet mee zal vallen.

De roze kleur hoort bij deze 4e zondag. Deze kleur is een mix van het paars van inkeer en boete dat vermengd wordt met het wit van het feest.

Is het feest?

Het zou feest moeten zijn!