Witte Donderdag 14 april 2022

Op witte donderdag is de liturgische kleur wit, de kleur van onschuld, reinheid en stilte.

Vandaag is de lezing uit Johannes 13: 1 – 15 met als thema “Dienen”.
In deze viering wil Jezus ons iets duidelijk maken, het gaat niet om de viering van het afscheid, maar om een mentaliteitsverandering.
We zouden nederig en dienstbaar moeten zijn, Jezus geeft het voorbeeld en wast als een knecht de voeten.
 
Een witte lely symboliseert Jezus, deze bloem staat voor onschuld en zuiverheid, de witte viooltjes verbeelden de nederigheid.
 
Veel vroeger dan het avond maal is het verhaal begonnen…..
Want elke zieke, elke zondaar, elk dood gewaand mens
heeft een vezel uit Zijn hart geplukt.
 
Hij stond zo stil, zo transparant: niets dan liefde en vergeving.
Onhandig stond Hij, met het waterbekken en de witte doek,
onhandig als elkeen die liefde doet.
 
Maar Zijn gestalte, Zijn gebaar van onvervalste liefde
was gestalte en gebaar van God.
Hij schrok er zelf van: dat de Onnoembare even tastbaar werd
in het teder strelen van onze vuile voeten.