3 april, 5e zondag van de 40-dagentijd

Vandaag is het de 5e zondag van de 40-dagentijd, de kleur is paars en het thema is: Wat is wijsheid? De tekst is uit Spreuken 1:20-33.

De Iris is de bloem van de wijsheid. En naast de Irissen staat een weegschaal.

Wat is wijsheid? Leg je je keuzes op een weegschaal? Wat is het beste voor mijzelf? Kies je voor het licht, verbeeld door de witte bloemen op de weegschaal of kies je voor het duister, verbeeld door de donkere bloemen?

Gods wijsheid, verbeeld door de Irissen, wordt aan ons duidelijk gemaakt. Tenminste als we willen zien en horen. Die wijsheid gaat over het leven, over je hart gebruiken en naar God luisteren. Je ogen gebruiken en onderscheiden wat recht is en wat onrecht. Je weg gaan vanuit de ruimte van je hart. Dan breekt het leven door de dood met witte bloemen van geloof en groene levenskracht.