Gemeenteavond

Uitnodiging gemeenteavond 1 februari 2023

Aan de leden van de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert

Beste gemeenteleden,

Hierbij wil ik u namens de kerkenraad van harte uitnodigen voor de gemeenteavond van de
P.G.L.O. Deze zal gehouden worden op

woensdag 1 februari 2023. Inloop tussen 19.30 uur en 19.45 uur,

de koffie/thee staat dan klaar.
Na de opening om 19.45 uur volgt er een toelichting op het beroepingswerk en daarna gaan
we met elkaar in gesprek over wie wij zijn als P.G.L.O. en hoe wij de toekomst zien, zo
mogelijk in samenhang met het streven naar een meer participerende gemeente.

Daarmee verzamelen we input over wat voor profiel voor de te beroepen predikant wij
wensen en geven we invulling aan ons gemeente zijn.

Tevens wil de kerkenraad formeel de procedure vaststellen om als kerkenraad de predikant
te verkiezen door gebruik te maken van de uitzonderingsregel voor een gemeente met meer
dan 200 stemgerechtigde leden. Met toestemming van het Breed Moderamen van de
Classicale Vergadering verkiest dan de kerkenraad de predikant.

De vergadering is in één van de zalen van ‘De Hoeksteen’. De kerkenraad hoopt dat u/jij op
1 februari a.s. aanwezig kunt zijn.

Samen zijn we Protestantse Gemeente Leek-Oldebert.
Namens de kerkenraad,
Tity de Haan-Luimstra, scriba

 

 

Loading

Datum

01 feb 2023
Expired!

Locatie

Leek - De Hoeksteen
Lindensteinlaan 1, Leek, Nederland