DE MAATREGELEN/BEPERKINGEN VANAF 25-02-2022

DE MAATREGELEN/BEPERKINGEN VANAF 25-02-2022

N.a.v. het protocol van het C.I.O. – Interkerkelijk Contact in Overheidszaken:

  • ondersteunt het moderamen van de Protestantse  Kerk van harte het advies van het C.I.O.;
  • worden alle diensten vanuit ‘De Hoeksteen’ ook online uitgezonden

‘Ook al vallen een hoop regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk, juist nu: o.a. handen wassen, afstand houden’.

In deze kerk, tijdens en na de (fysieke) dienst, overdag:

  •  zijn alle deuren open (achter in de kerkzaal en naar zaal ‘De Cirkel’), dit i.v.m. doorluchten, en is de afzuiginstallatie van zaal ‘De Cirkel’ en hal van ‘De Hoeksteen’ vol aan;
  • zijn alle plaatsen vrij met uitzondering van de voorste rijen van de kerkzaal (2, 3 en 4). Deze worden gereserveerd voor mensen die graag op 1,5 meter afstand van elkaar willen zitten (dit kan met behulp van de rode papieren op de stoelen naast u);
  • mogen we – op eigen risico – ingetogen zingen. Bij meer dan 140 aan-wezigen wordt bij toerbeurt gezongen, in te vullen door de predikant;
  • ligt op de bar, in de hal van ‘De Hoeksteen’, aanvullende info m.b.t. de luchtcirculatie van de kerkzaal, de hal en zaal ‘De Cirkel’;
  • zijn jeugdactiviteiten weer mogelijk.

Zingen tijdens de dienst en koffiedrinken na de dienst is eigen verantwoordelijkheid: de theoretisch risicoberekening is 3 tot 5% (tot 140 personen), volgens het model E.H.B.V. (Eerste Hulp Bij Ventilatie)

Doordeweeks:

  • blijft de naleving van de basisregels van groot belang;
  • kan alle gemeentewerk weer opgestart worden.

‘Laten we elkaar dragen in onderlinge verbondenheid’.

Tot een volgend bericht, Gebruiksplancommissie ‘De Hoeksteen’.

Loading

Datum

25 feb 2022
Expired!