Corona-richtlijnen P.G.L.O. m.i.v. 25 juni 2021

Bekijk de totale corona-richtlijnen P.G.L.O., met een verwijzing naar het document: DO_2021-0170 ‘Corona-richtlijnen P.G.L.O.’, verwoord in Gebruiksplan ‘De Hoeksteen’, versie 16 – 16-07-2021 – def.

Vanaf 25 juni 2021:

  • mogen er maximaal plm. honderddertig personen bij de erediensten aanwezig zijn, ook worden de diensten vanuit ‘De Hoeksteen’ online uitgezonden;
  • gelden voor het jeugdwerk tot 18 jaar geen beperkende maatregelen meer, wel wordt de jeugd en leiding verzocht direct naar hun eigen ruimte te gaan;
  • mogen we zingen! Niet uit volle borst, en op spreeksterkte, maximaal twee liederen. We doen dit in het tweede deel van de dienst, dit in verband met de verspreiding van aerosolen, de mogelijkheid om direct daarna te ventileren, en omdat het afzuigsysteem in de kerkzaal niet volgens de norm is. We blijven tot nadere aankondiging gebruik maken van maximaal vier voorzangers.

Wij hebben als moderamen van de P.G.L.O., na overleg met de Gebruiksplancommissie ‘De Hoeksteen’, besloten aan de oproep van de Protestantse Kerk gehoor te geven.

Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geeft de routekaart voor kerken de mogelijkheid om met 130 personen samen te komen, met inachtneming van de voor deze gebouwen geldende protocollen (gezondheidscheck, noteren naam en telefoonnummer, anderhalve meter onderlinge afstand).
 
Belangrijk is dat de algemene randvoorwaarden, triage (gezondheidsvragen) en placering (de juiste plaats wijzen) in het kerkgebouw in acht worden genomen. Ook zijn de genoemde aantallen kerkgangers alleen mogelijk als hierbij de 1,5 m onderlinge afstand kan worden aangehouden.
 
De kerkzaal in ‘De Hoeksteen’ biedt plaats aan 390 personen en 80 personen op de galerij = totaal 470 personen.
We kunnen dus vanaf 25 juni 2021 uitbreiden van 70 naar plm. 130 personen, excl. medewerkers en incl. kinderen.

Maximaal plm. honderddertig personen kunnen aanwezig zijn bij de komende erediensten.
Daarom hierbij een oproep aan alle andere gemeenteleden, de komende kerkdiensten te volgen via Kerkomroep.nl of YouTube (zoekwoord: PGLO TV).

Het koffiedrinken na de dienst zal zittend gebeuren, op anderhalve meter afstand. Naar buiten lopen kan ook.
De kopjes zullen op de tafels staan, er komen inschenkers langs om de koffie/thee te serveren (inschenker met mondkapje op en handschoenen).

De commissies, enz., genoemd in het Jaarboek 2021 P.G.L.O. kunnen weer gebruik maken van de zalen. Ook kan er weer verhuurd worden. Het zaalgebruik is met 1,5 meter afstand.
Interkerkelijk koor Testify en Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging houden hun wekelijkse/maandelijkse bijeenkomsten in de kerkzaal i.p.v. zaal ‘De Cirkel’.

En . . . we blijven een mondkapje dragen in en buiten de kerk als we niet op 1,5 meter afstand van elkaar lopen of zitten.

Say safe, stay healthy!

Datum

17 jul 2021
Expired!
Categorie