Corona-richtlijnen P.G.L.O. m.i.v. 5 maart 2021

Bekijk de totale corona-richtlijnen P.G.L.O., met een verwijzing naar het document: DO_2021-0057 ‘Corona-richtlijnen P.G.L.O.’, verwoord in Gebruiksplan ‘De Hoeksteen’, versie 13– 05-03-2021 – def

Vanaf 7 maart mogen er maximaal dertig personen bij de erediensten aanwezig zijn, ook worden de diensten vanuit ‘De Hoeksteen’ online uitgezonden.

Wij hebben als moderamen van de P.G.L.O., na overleg met de Gebruiksplancommissie ‘De Hoeksteen’, besloten aan de oproep van onze classispredikant, ds. Jan Hommes, gehoor te geven. Meer ruimte in de adviezen waar het gaat om vieren en zingen!

‘KIES DAN HET LEVEN’,

zie hiervoor:

 https://www.classisgroningendrenthe.nl/index.php/nieuws-m-b-t-corona

Omdat de samenzang in kerkdiensten nog steeds risico´s met zich meebrengt (deze risico’s heeft de landelijke P.K.N. niet volledig in beeld), wordt het aantal personen dat zingt tot een maximum van vier voorzangers beperkt.

Maximaal dertig personen kunnen aanwezig zijn bij de komende erediensten. Daarom hierbij een oproep aan alle andere gemeenteleden, de komende kerkdiensten te volgen via

Kerkomroep.nl of YouTube (zoekwoord: PGLO TV).

Say safe, stay healthy!

Datum

05 mrt 2021
Expired!
Categorie