Corona-richtlijnen P.G.L.O. m.i.v. 5 juni 2021

Bekijk de totale corona-richtlijnen P.G.L.O., met een verwijzing naar het document: DO_2021-0139 ‘Corona-richtlijnen P.G.L.O.’, verwoord in Gebruiksplan ‘De Hoeksteen’, versie 15 – 09-06-2021 – def.

Vanaf 5 juni 2021:

  • mogen er maximaal zeventig personen bij de erediensten aanwezig zijn, ook worden de diensten vanuit ‘De Hoeksteen’ online uitgezonden;
  • gelden voor het jeugdwerk tot 18 jaar geen beperkende maatregelen meer, wel wordt de jeugd en leiding verzocht direct naar hun eigen ruimte te gaan;
  • mogen we zingen! Niet uit volle borst, en op spreeksterkte, maximaal twee coupletten. We doen dit aan het einde van de dienst, dit in verband met de verspreiding van aerosolen en de mogelijkheid om direct daarna te ventileren.

We blijven tot nadere aankondiging gebruik maken van maximaal vier voorzangers.

Wij hebben als moderamen van de P.G.L.O., na overleg met de Gebruiksplancommissie ‘De Hoeksteen’, besloten aan de oproep van de Protestantse Kerk gehoor te geven.

De Protestantse Kerk schrijft op 2 juni 2021:
Met ingang van zaterdag 5 juni wordt in Nederland de volgende stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen gezet.
 
Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geeft de routekaart voor kerken de mogelijkheid om maximaal 15% van de zitplaatsen te benutten met inachtneming van de voor deze gebouwen geldende protocollen (gezondheidscheck, noteren naam en telefoonnummer, anderhalve meter onderlinge afstand en het dragen van een mondkapje, behalve als men zit).
 
Belangrijk is dat de algemene randvoorwaarden, triage (gezondheidsvragen) en placering (de juiste plaats wijzen) in het kerkgebouw in acht worden genomen. Ook zijn de genoemde aantallen kerkgangers alleen mogelijk als hierbij de 1,5 m onderlinge afstand kan worden aangehouden.
 
De kerkzaal in ‘De Hoeksteen’ biedt plaats aan 390 personen en 80 personen op de galerij = totaal 470 personen.
We kunnen dus vanaf 6 juni 2021 uitbreiden van 47 naar 70 personen, excl. medewerkers en incl. kinderen.

Maximaal zeventig personen kunnen aanwezig zijn bij de komende erediensten.
Daarom hierbij een oproep aan alle andere gemeenteleden, de komende kerkdiensten te volgen via Kerkomroep.nl of YouTube (zoekwoord: PGLO TV).

Say safe, stay healthy!

Datum

05 jun 2021
Expired!
Categorie