Herinrichting Terrein en Tuin van De Hoeksteen

In de periode van de renovatie van De Hoeksteen is ook besloten het terrein en de tuin van De Hoeksteen aan te pakken. Tuinarchitect Klap heeft toen een ontwerp gemaakt, maar in verband met de kosten is de uitvoering ervan uitgesteld.

De afgelopen maanden is het plan weer opgepakt en zijn offertes aangevraagd bij 3 bedrijven. Het bleek dat het hele ontwerp niet uitgevoerd kan worden i.v.m. de kosten. Het oorspronkelijk ontwerp is daarom aangepast. Het gedeelte bij de WestWing zal later worden aangepakt. Het werk is gegund  aan Service Direct uit Leek/Tolbert.

Het CVK heeft besloten om het aanzien van De Hoeksteen aan de kant van de Lindensteinlaan en aan de kant van de Goldbergsingel aan te pakken. We hebben Aukje de Jong bereid gevonden, waarvoor onze dank, om met ons mee te denken over de kleuren van de bestrating zodat dit een geheel wordt de met de kleuren die terug komen in de gevelvlakken van De Hoeksteen. De werkzaamheden zijn besproken met de gemeente Westerkwartier en zijn akkoord bevonden.

Wat gaat er gebeuren:

  • De huidige tegelbestrating wordt vervangen door betonklinkers; voor het loopgedeelte een gemêleerde betonklinker in de kleuren bruin/rood, grijs en geel. Deze kleuren komen ook voor in het gevelbeeld van De Hoeksteen. Voor het gedeelte waar de fietsen moeten staan komt een betonklinker in grijs/zwart.
  • Er wordt een extra parkeerplaats aangelegd voor de mindervaliden.
  • Rondom de klokkentoren komt een zitbank van beton. Het zitgedeelte bestaat uit composiet planken in de kleur bruin.
  • In de klokkentoren komt het oude doopvont te staan als waterornament. Daaromheen lage, kleurige beplanting.
  • De nooduitgang aan de kant van de Lindensteinlaan krijgt een hellingbaan die aansluit aan het bestaande voetpad (de stoep), uitgevoerd met betonklinkers.
  • Aan de gevel aan de kant van de Lindensteinlaan komt een grindstrook en worden twee plantenvakken met beplanting gerealiseerd.
  • De achteringang van de keuken aan de kant van de Lijnbaan wordt herstraat en er komen om de containers nieuwe composiet schuttingen in dezelfde kleur als het houtwerk aan de gevel. Hierdoor verdwijnen de containers uit het zicht.
  • De stobben van de reeds afgezaagde bomen bij de nooduitgang grenzend aan kleuterruimte worden gefreesd en de tuin wordt gefatsoeneerd.

Er is een gift toegezegd voor de terrein- en tuininrichting van € 15.000,- waarvoor we zeer dankbaar zijn. Tevens is er vorig jaar een bedrag ontvangen van de rommelmarktcommissie ter grootte van € 9.500,- en is er een uitgangscollecte (3e collecte) geweest voor een extra parkeerplaats voor mindervaliden. Er is nu nog een tekort van ruim € 5000,-. Met een actie hopen we dat bedrag binnen te halen, zie hiervoor elders in deze kerkwijzer.

De werkzaamheden starten zaterdag 21 september, een week na de rommelmarkt, met het verwijderen van de straattegels. Er zijn nog vrijwilligers nodig om de kosten te drukken (aanmelden bij ondergetekende). Service Direct is die dag aanwezig om de vrijwilligers te ondersteunen met materiaal om een gedeelte van de oude bestrating op te slaan bij de WestWing en het restant af te voeren. Dit betekent dat op zondag 22 september voor 1 keer de ingang van de WestWing gebruikt moet worden om de kerkdienst in De Hoeksteen bij te wonen. De bestratingswerkzaamheden starten maandag 23 september. De bestrating van de hoofdingang en het pad vanaf de Lindensteinlaan is op 29 september gereed. De rest volgt daarna.

De commissie die hiermee aan de slag is geweest bestond uit Henk de Vries en Eddy Delies namens het CVK, Chris Heldoorn, Laus Paagman en Peter Beukema.

Namens de herinrichtingcommissie en CVK, Eddy Delies, e.h.delies@home.nl