“En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden”. 1 Joh. 4:9,10

In verbondenheid met Hem, elkaar en de wereld, willen wij met hoofd, hart en handen getuigen van deze onvoorwaardelijke liefde.