Op weg naar Gods Koninkrijk en vanuit het besef dat God de mens en de wereld eerder lief had dan omgekeerd (1 Joh. 4:19), wil de PGLO een gastvrije geloofsgemeenschap zijn waarin we door veelvoudige ontmoetingen er naar verlangen zicht te krijgen op de liefde van God voor de wereld.

• Ontmoetingen met God: om Zijn liefde te ontvangen, te beleven en te vieren in o.a. erediensten, grote en kleine kringen van mensen en dit door te laten werken in ontmoetingen met anderen en de wereld;
• Ontmoetingen met elkaar: van hart tot hart (oprecht) omzien naar de ander en zoeken naar wat dit kan betekenen voor ontmoetingen met God en de wereld;
• Ontmoetingen met de wereld: om naar buiten toe handen en voeten te geven aan wat met God en elkaar wordt gedeeld, beleden en gevierd.