4e advent, 23 december 2018

Op de vierde adventzondag staat de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth centraal.

Lucas beschrijft de ontmoeting tussen 2 vrouwen, Maria en Elisabeth, die beide te maken hebben met een bijzondere zwangerschap. Ze zoeken steun bij elkaar. De twee vrouwen begroeten elkaar met woorden van zegen;

God wil
bij mensen wonen
klein en kwetsbaar
Elisabeth voelt het
Maria ziet het.
Zij huiveren van ontroering
om het Leven
in hun schoot.
Zie,
het Licht
komt het huis
van de wereld binnen.

De gebogen vorm in deze schikking maakt de verbinding tussen de beide vrouwen zichtbaar.
De bloembollen symboliseren het nieuwe leven.