Tweede zondag van de 40 dagentijd

10 maart 2019, 2e zondag lijdenstijd

Deze zondag is de eerste van de 6 zondagen in de 40 dagentijd. De zondag die daarna komt is Paaszondag.

Nu eerst
40 dagen van bezinning en inkeer.
40 dagen samen met Jezus op weg naar zijn lijden, sterven en opstanding in Jeruzalem.

40 dagen met kleur paars in de antipendia (het kleed op de avondmaalstafel, het doek bij het orgel en de stola op de toga van de predikant)

We volgen de verhaallijn van Lucas.

In Lucas 18 staat het verhaal van een niet onbelangrijke man die Jezus graag wil volgen.
Hij leeft voorkomend, heeft aanzien en is bovendien erg rijk. Als Jezus zegt dat hij al zijn bezit moet verkopen, om de opbrengst daarvan aan de armen geven, wordt hij erg verdrietig.

Hij zit gevangen in zijn rijkdom.

Dit hebben we uitgebeeld in de vaas met een mooie bloem. De takken met de parels er omheen. Het lijkt wel een gevangenis.