Vierde zondag van de 40 dagentijd

4e zondag van de Lijdenstijd, 24 maart 2019

Vandaag is het de 4e zondag van  de Lijdenstijd. De tekst  is uit Lucas 22: 54 tot 62 en het thema is: Petrus durft niet te kiezen.

Petrus heeft het hoogste woord wanneer het gaat over zijn trouw aan Jezus. Maar juist hij zal Jezus driemaal verloochenen. Jezus keert zich verdrietig maar ook vol erbarmen om naar Petrus. Dit wordt uitgebeeld door de Kronkelwilg met paarse Statice. De witte Ranonkel staat voor de  onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Petrus vlucht door de poort naar buiten en huilt bitter omdat hij niet durfde te kiezen voor Jezus. Dit is uitgebeeld door de paarse Campanula’s. Paars – de kleur van verdriet.

Zomaar is gezegd: ik niet, nee ik niet.

Toch in angst en benauwdheid kan  het anders gaan dan gedacht.

En dan daalt de stilte neer en het verdriet.

Maar Jezus liet Petrus niet los en zal jou en mij ook niet loslaten, wat er ook gebeurt.