Zondag 24 november 2019 – Midwolde

24 november Midwolde

In deze dienst gedenken wij de mensen die ons dit jaar zijn ontvallen. De liturgische kleur is wit en dit wordt gezien als uitdrukking van heiligheid en reinheid.

Vandaag is er een lezing uit Genesis 1: 1-19 en uit Openbaring 22: 1-5.

Het thema is: Er zij licht…

Het begin van de schepping; de aarde was woest en doods, maar Gods geest zweefde over de wateren. Dit hebben wij geprobeerd weer te geven door braamstruiken. Zij hebben met Gods heiligheid te maken. We komen het tegen in Exodus bij de braamstruik die niet verbrandde en Mozes die op heilige grond stond.

Daarboven de kruisjes van mensen die niet meer in ons midden zijn. Uit het donker zijn zij naar het licht gegaan. Zij worden uitgebeeld door witte chrysanten met een gekleurde ertussen. Deze gekleurde staat voor allen die ons zijn voorgegaan.

Chrysanten hebben als volksnaam “Allerzielenbloemen”.

God, de Heer, zal hun licht zijn.

Het licht hebben wij weergegeven d.m.v. kleine lichtjes.

De hedera staat voor de verbondenheid van God met de mensen.