Zondag 8 december 2019, 2e advent

Thema is Ruth en Obed;   lezen Ruth 4 : 11-22

Rechtvaardigheid.

Het is 2e Advent ;  er branden 2 kaarsen en de kleur voor advent is paars, tijd van ingetogen zijn maar ook verwachten. We verwachten een Kind en hebben het over het voorgeslacht van dat Kind.

Vandaag staat Ruth centraal samen met haar schoonmoeder Naomi. Volgens de traditie komen de buurvrouwen bijeen om het kind een naam en de zegen te geven. Hij wordt  Obed genoemd, wat betekent;  dienaar. In het bloemstuk staan de Hortentia,s  voor Ruth en  Naomi. De orchidee voor Obed. De grassen staan voor de buurvrouwen die er zegenend omheen staan.

Hoe wonderlijk zijn toch Gods wegen, dat een buitenlandse, Ruth, de moeder van de toekomst mag zijn. Blijdschap bij Naomi , die uitloopt naar een verre stille nacht. Waar de geboorte van een Koning Ons allen zegen en verlossing bracht.

Ruth –Obed- Isai – David