40 dagentijd en Pasen, 1 maart 2020

Vandaag beginnen we aan een nieuwe tijdperk, de 40 dagen voorafgaande aan Pasen. Dit jaar volgen wij samen met de kinderkerk het project van de Bijbel Bacics,  v.h. Ned. Bijbelgenootschap.

De kinderen horen elke week een verhaal wat Jezus vertelt op weg naar zijn lijden en sterven.  Wij van symbolisch bloemschikken volgen dit traject en maken hier een schikking over, die past bij het thema. De kleur in deze weken is paars, versobering en ingetogenheid.

Vandaag is de opening van de 40 dagentijd, met Math. 5 : 1 -12, waarbij Jezus vertelt over het echte “geluk”. Jezus spreekt zijn leerlingen toe, samen met de mensenmassa die hem volgt. Ga zitten op het mos en luister naar mij wat “GELUK” voor jullie betekent.

De mooie stronk die hier staat, verbeeldt de berg met daar om heen het mos. Het mos is het symbool voor moederliefde. De roos er bovenop, verbeeldt  Jezus, Jezus die spreekt over nieuw leven, geluk, trouw, liefde, zelfzucht, egoïsme, respect. Dit alles stralen de narcissen uit.

De roos = Jezus. In de Christelijke symboliek teken van reinheid en zondeloosheid,  liefde en vergankelijkheid van het leven.

“Verheug je en wees blij want je zult beloond worden”, zei Hij.