Witte Donderdag, 9 april 2020

In de schikking ziet u de wijn en het brood.
Het brood ligt op twee uitgestoken handen.
De twaalf  witte rozen staan voor de 12 discipelen.
Jezus staat centraal, hiervoor is de rode gerbera gebruikt.

Avondmaal om te gedenken
zo groot, zo ongewoon
het gebroken brood,
lichaam van Gods zoon.

De wijn, het bloed van Jezus
het nieuwe verbond
vergeving is waar het voor
staat én stond.