Zondag 10 mei 2020

Phillippenzen 10 : 3

Opdat ik Hem kenne …..

Al vanaf het eerste moment is Hij het die jou kent en ook door jou gekend wil worden.

Christus kennen: Als je Christus kent, dan ben je er nog niet. Het is een kennen in liefde, een vertrouwd raken met Hem, met het verstand en met het hart. Christus kennen is met Hem leven, in vreugde en verdriet, in liefde, lijden en opstanding, heel je leven in alle ups en downs.

In onze bloemschikking staat ‘Christus’ centraal, de witte roos, midden in je leven tussen verschillende bloemen, anders van vorm, geur en kleur. De blauwe distel voor de pijn en het lijden, de alstroemeria voor geduld en medeleven, de witte chrysant voor Zijn weg en waarheid en de violier staat voor de voortdurende schoonheid van het leven. De klimop verbeeldt zijn allesomvattende, onvoorwaardelijke  liefde en trouw.