Eerste Paasdag 2022

    

Gisteravond op Stille Zaterdag is het graf geopend.
We zien het graf, we kunnen er in kijken, er is niets dan ruimte, uit het graf loopt een pad gemaakt van levend hout.
Dit is de weg die wij mogen volgen, vanuit het donker volgen wij Jezus Christus.
De witte bloemen verbeelden de lege doeken, de dood is overwonnen!

Wij hebben slechts de late sprokkels
van verwarde woorden
over een steen,
een doek, een tuinman of een engel in het wit

Maar meer dan woorden
is de ervaring dat Hij leeft:
dat teer geheim
dat wij behoedzaam
in ons hart bewaren.

Daar breekt Hij onze duisternis in twee
en kan plots
de lente buiten laten
als twee kalveren in de eerste wei.

Geen veilige ‘rust in vrede’
maar opstand en leven.
geen noodlot en berusting, maar uitzicht en inzicht
dat de dood geen einde is
maar een begin, nieuw en anders dan voorheen.