Pinkersteren 2022

5 juni 2022, Pinksteren

In den beginne sprak iedereen op aarde dezelfde taal. Dat was gemakkelijk voor de communicatie. Tijdens de torenbouw van Babel ontstond er een Babylonische spraakverwarring, de Geest van God was afwezig. De mensen konden elkaar niet meer verstaan. Dit is hier uitgebeeld door de rode Kornoelje takken die kris kras verspreid staan bovenop de toren van Babel.

De liturgische kleur van de Geest is rood, de kleur van Pinksteren. Vandaag vieren we het Pinksterfeest. De uitstorting van de Heilige Geest. Er zijn tongen van vuur die zich verspreiden over de apostelen die begeesterd raakten. Hierna konden ze alle volken toespreken in hun eigen taal. Het verhaal was voor iedereen verstaanbaar.

De vuurrode, geel en oranje gekleurde rozen verbeelden het vuur dat tussen het groen fel brand. Het vuur is zuiverend en licht verspreidend.  De groene takken staan weid uit. Zij symboliseren de handen van God die de wereld troost en redt.

Het rood doet mensen spreken.

God schenkt aan ons zijn Geest.

Een vuur, een tong, een teken,

de kleur van het Pinksterfeest.

 

Niets kan de vonk meer doven.

Een vuur dat niemand stuit,

daalt neer op wie geloven,

de vlammen slaan eruit.

 

Het groen doet ons bezingen,

de hoop die in ons leeft.

Dat God aan alle dingen

een nieuwe toekomst geeft.