20 november 2022, laatste zondag kerkelijk jaar

 

 

UIT DE GLAZEN ZEE EN HET GEDOOFDE VUUR,

UIT OUDE VERHALEN, LIEFDE EN HERINNERINGEN

ZIJN DE MENSEN VAN VOORBIJ, DE CIRKEL IS ROND.

WIJ HEBBEN ZE AAN U OPGEDRAGEN

EN WETEN HEN OPNIEUW GEBOREN.

IN HET LICHT VAN DE DRIE-EENHEID,

VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST.