Zondag 4 december 2022 2e advent

Op deze tweede advent staat Ruth centraal.
De korenaren symboliseren dat Ruth terecht komt in het broodhuis Bethlehem.
De Pinusnaalden staan symbool voor het verdriet en de pijn van Ruth en Naomi.

Bij de grens stuurt een verbitterde Naomi haar schoondochters terug naar hun eigen land. Ruth gaat hier echter tegenin. Begint over haar geloof in de God van Israël. Ruth krijgt de ruimte en wordt gezien. Dan blijkt ze met al haar liefde meer waard dan duizend zonen. Zo geeft God Ruth als buitenstaander een plekje in zijn familie. Met het oog op de geboorte van jezus.