Zondag 11 december 2022, 3e advent

De 3e poot aan de tafel wordt vandaag  uitgebeeld door Rachab.
We lezen dit in Jozua 6 : 22 – 25.
We hebben Bathseba en Ruth gehad, vandaag is Rachab de voormoeder.
In Math. 1: 5 staat; Salomon verwekte Boaz bij Rachab.
Rachab de vrouw van lichte zeden. De verspieders in de stad Jericho zoeken hun heil bij Rachab .
Maar is deze Rachab wel zo slecht als de mensen denken of schuilt er iets anders in haar hart?
Zij die gedwongen wordt dit leven te lijden. In haar schuilt iets veel beters.
Zij helpt de verspieders ontsnappen via het rode koord op de muur.
Op haar kun je rekenen. Rachab verlaat het oude leven en aanvaard graag haar nieuwe leven.
Symbool hiervoor staan de vleugeltjes van de es boom in de schikking.
De rode appeltje verwijzen naar het rode koord over de muur.
De vlucht naar de vrijheid. Rood is vandaag het symbool voor pijn en gevaar, maar ook de liefde.
Die liefde overwint alles. Geeft een ommekeer in het leven, daarom heeft God haar uitgekozen.
Zie je al een beetje licht, zal niet lang meer duren of het licht breekt door.
Dat zie je in de antipendia, het rose van de stola bij het lichte paars geeft het aan.