Zondag 5 maart 2023

Vandaag is het de tweede zondag van de veertigdagentijd.
De liturgische kleur van deze tijd is paars, de kleur van boete en bezinning, van inkeer en daarmee ook van voorbereiding, voorbereiding op het komende paasfeest.
Het thema van de veertigdagentijd is: “Verander jij mee?
 
Vandaag gaan we het hebben over: “Waar ga jij van stralen?”
In Mattheus 17: 1-9 gaat Jezus met 3 discipelen de berg op en daar ontmoeten ze Mozes en Elia.
Tijdens deze ontmoeting komt er een stralende wolk om hen heen. Uit die wolk komt een stem die zegt: “Dit is mijn Zoon, van wie Ik heel veel houd. Ik ben erg blij met Hem. Luister naar Hem”.
Wordt u, word jij er ook zo blij van als iemand tegen je zegt: “Ik hou van jou?”
 
In het bloemstuk zie je de berg. De witte roos staat voor Jezus, Mozes en Elia stralen in de Forsythiatakken, de 3 bloemen als de discipelen.